KONTAKT AKVAKULTUR


SALG

Bjarte Landro
Regional salgs-/utviklingsjef
+47 9304 6048


Roger Marøy
Regional salgssjef
+47 9524 3677 

KALKULATION & TEKNISK SUPPORT

Charlotte Møller
Salgs- og prosjektkoordinator
+45 2222 3851TEGNESTUE

Martin Pedersen
Bygningskonstruktør
+45 2222 3859


Mogens Jensen
Bygningskonstruktør
+45 2222 3860


Ove Madsen
Bygningskonstruktør/byggeleder
+45 2060 1894


Tore Skare Rasmussen
Bygningskonstruktør
+45 2222 3858PROSJEKTLEDELSE

Ionut Coman
LandmålerJacob Leergaard
Prosjektleder
+45 2222 3863


Jørn K. Kjølhede
Project Manager
+45 3016 3000


Lars Jessen
Site Manager
+45 2222 3870


Morten Norup
Project Manager
+45 2222 3864


Niels Chr. Sørensen
Site Manager
+45 2222 3841


Orla Gregersen
Site Manager
+45 2779 8827


Palle Aagaard Kristensen
Site Manager
+45 2222 3840MARKEDSFØRING

Tommy Wølk
Kommunikations- & markedsføringsleder
+45 2086 5030


Pia Rosenbjerg Jønsson
Markedsføringsassistent
+45 2222 3847


Mette de Voss
Markedsføringsassistent
+45 2425 1264


Camilla Nygaard Kristensen
Markedsføringsassistent
+45 2222 3869LEDELSE

Peder Skjærlund
Prosjektdirektør
+45 2222 3866


Christian Aakjær Jacobsen
Direktør
+45 2811 5534


Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk