RAS2020-KONCEPT


RAS2020 er et fleksibelt, modulbasert og resirkulert akvakultursystem som har lave driftskostnader og redusert miljøpåvirkning. Designen er kompakt med kun én stor tankstruktur som kan deles opp i mindre rom. Denne løsningen er billigere å bygge og drive og minimerer miljøpåvirkningen. Teknologien i RAS2020-anlegget sørger for at hele 99 prosent av vannet renses og resirkuleres i et landbasert system. Supplerende rensing gir minimal utledning til det lokale vannmiljøet. Designen gjør det mulig å oppdrette for eksempel laks til full størrelse.

Fiskene lever i et kontrollert miljø hvor de får optimale vilkår. RAS2020-anlegget behandler vannet for å få den rette kvaliteten og temperaturen som er ideell for fiskens vekst og helsetilstand. Det inkluderer en vannbehandlingsteknologi som sikrer vekst i fiskebestanden, reduserer fôrutnyttelsesforholdet og sikrer større overlevelse i fiskebestanden.

RAS2020 kan produsere opptil 1200 tonn eksempelvis laks på ca. 4,5 kg fra ca. 100 gram settefisk.

Andre fisker til fiskeoppdrett kan være kongemakrell, abbor, ørret, gjedde, barramundi og cobia.

Mer informasjon omkring RAS2020-anlegg kan leses i PDF fra Krüger, som leverer teknologiløsningen. 

Les mer om vårt RAS2020-anlegg på Sashimi Royal A/S i Hanstholm her, som blir Nord-Europas første anlegg bygget etter RAS2020-konseptet.

Denne funksjonen krever at cookies er slått på. For å se innholdet må du slå på cookies i din browser og/eller akseptere cookies på denne websiden. OK

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk