12.5.2015

Offisiell åpning av 12000 kvm

for Senter for Husdyrforsøk (SHF) på Norges Miljø og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) på Ås

”Fredag 8/5 var det offisiell åpning av 12000 kvm med nye fjøs og forskningsfasiliteter for Senter for Husdyrforsøk (SHF) på Norges Miljø og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) på Ås. Her har Gråkjær bygget råhus til alle husdyrtyper; sau, geit, gris, ku og hest. Byggene er satt opp på en helt ny tomt som nå heter Ås Gård. Hele gården, som er Norges største gård, huser ca 1200 dyr.

Prosjektet har hatt fokus på bruk av tre og det er ført CO2-regnskap, det er derfor bygget med utstrakt bruk av norsk trevirke og CO2 vennlige betongkvaliteter.  Prosjektet har hatt en byggetid på ca 7 mnd for Gråkjær sin del.

Byggene ble levert innenfor tiden og innenfor kostnadsrammen. Gråkjær har hatt en meget viktig rolle i gjennomføringen av dette prosjektet, noe ledelsen ved SFH og Statsbygg var meget fornøyde med. Gråkjær holdt under åpningen hilsningstale til SFH og overleverte 5 stk Skagen Ur med GRÅKJÆR logo. De flotte urene vil minne brukerne i ettertid om TIDsmessige bygg som vil vare i lang TID og som ble avlevert til rett TID fra Gråkjær. Gråkjær er stolte over jobben som er utført på Ås og takker for tilliten”

 

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk