6.6.2016

Gråkjær oppretter eget aksjeselskap i Norge

Gråkjær AS som er Nord-Europas største totalentreprenør innen bygg for svin og melkeku oppretter et eget selskap i Norge

Etter over 15 år med aktivitet i Norge gjennom det danske morselskapet Gråkjær AS velger nå Gråkjær å opprette et eget aksjeselskap i Norge. Pga av økende aktivitet både innen landbruk- og aquadivisjonen velger Gråkjær å opprette eget aksjeselskap i Norge som omfatter all denne virksomheten. Gråkjær har gjennom 15 år oppført ca 400 landbruksbygg i Norge og er i gang med flere store landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. «Aktiviteten er økende og når det i tillegg kommer mange prosjekter innenfor landbasert fiskeoppdrett som er Gråkjær sin siste satsning er det en forutsetning å være fullt ut etablert i Norge» uttaler Vegard Schanche som er markedssjef for landbruk i Gråkjær Norge.

Gråkjær har 3 prosjektkonsulenter som jobber med landbruk og Gråkjær sitt kontor ligger på Sem i Tønsberg kommune.  

Gråkjær er et over 40 år gammelt firma som har arbeidet med totalentrepriser innen landbruksbygg med utspring i Danmark. Fra 2001 har Gråkjær også jobbet med industribygg og fra 2010 har landbaserte fiskeoppdrettsanlegg vært et stort satsningsområde. Gråkjær har bygget ca 4000 landbruks og industribygg i totalentreprise gjennom disse årene. Utenom Danmark er Norge det største markedet.

 

 

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk