23.11.2016

Fornøyd med samarbeid om kjøttfefjøs

Aktiv deltakelse i projektering og byggeprosessen utløste et godt samarbeid

Hos Monica og Øystein Rostad har vi bygd et kjøttfefjøs som tilbygg koblet inn på eksisterende fôrsentral. Løsningen er enrekkers løsdrift på hver side av fôrbrettet med 4 grupper dyr.

På midten er det binger og kalvegjemme i en fleksibel løsning som kan endre etter behov. Mot yttervegg er det ei kalvegjemme som er laget slik at den kan skrapes med minilaster.

Fjøset er oppført i isolerte betongelementer med takstoler. Utgjødslingen foregår med gjødseltrekk og trykker i tverrenne, videre pumpes dette over i utvendig kum.

Samarbeidet under byggeprosessen mellom byggherre og Gråkjær har vært ganske utmerket. Monica og Øystein har jobbet grundig i sitt forarbeide med å planlegge fjøset med fokus på funksjon. De har deltatt aktivt underveis under prosjektering og byggeprosess samtidig som de har en bred praktisk erfaring - dette har gitt et godt resultat for alle. Kort sagt har de hatt en utmerket samarbeid fra første møte, underveis med Gråkjærs håndtverkere på plassen og i dialogen med bygge- og prosjektleder.

Om samarbejdet med Gråkjær sier Rostad:  

Tommelen opp for Gråkjær! Viser lederevne og holder ord

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk