9.5.2017

4000 m2 rånestasjon ferdig på kun 8 måneder

​Topigs Norsvin kan snart ta i bruk sin nye rånestasjon.

Om ikke lenge flytter verdens beste råner inn i den 4000 m2 store rånestasjonen med plass til 300 råner som Gråkjær bygger for Topigs Norsvin. Rånestasjonen har blitt oppført på bare åtte måneder.

I går ble nye anlegg vist frem på Åpen dag, hvor alle interesserte kunne komme og høre om det nye anlegget.

For byggherre Topigs Norsvin, er det nye anlegget en milepæl og et viktig skritt i videreutviklingen av Norsvins posisjon som nasjonal og internasjonal leverandør av svinegenetikk.

Gråkjær har hatt et godt forhold til byggherren, som har vært både profesjonelt og uformelt. «De er svært tilfredse med den kvaliteten som Gråkjær leverer», uttaler Hans Fisker, prosjektsjef hos Gråkjær. «Vi har hatt en god dialog og relasjon hele veien gjennom, og byggherren har fulgt interessert med på plassen. «Selve arbeidsprosessen og samarbeidet med underentreprenørene våre har gått over all forventning. Det har blitt levert et fantastisk stykke kvalitetsarbeid, og alle, helt fra våre egne menn til underleverandører og underentreprenører, har arbeidet hardt for at vi skulle komme oss gjennom byggeprosessen med et godt resultat. Det er vi stolte av», uttaler Hans Fisker.

Visste du at …

elementene ble reist selv om det var snø og is? Disse utfordringene ble løst med en gassbrenner og ved å varme alle betongplatene før de ble lagt ut for å ikke ødelegge det løfteutstyret som ble brukt. I tillegg ble all snø fjernet eller smeltet vekk de stedene hvor stolpene og bærebjelkene skulle plasseres, og hvor leie- og gangplatene er plassert. Dette skjedde også alle de stedene hvor veggelementene skulle stå for å sikre at de sto korrekt første gang, og at den mørtelen som ble brukt skulle binde seg fast til overflatene.

bygget er et skreddersydd stallkompleks og laboratorium til kvalitetskontroll og eksport av sæd?  Bygget har blitt skreddersydd til det helt spesielle formålet å skulle produsere høykvalitetsråner for å kunne understøtte Topiqs Norsvins posisjon som nasjonal og internasjonal leverandør av svinegenetikk.

det er fokus på dyrevelferd i stallkomplekset? I blant annet oppbyggingen av rånestasjonens bunn er det først satt i kanalveggelementer, og deretter støpt en hel flat bunn som liggeplatene og gangplatene ligger på. Dette tiltaket gjør byggeprosessen mye hurtigere og er mer økonomisk. Samtidig gir det mulighet for å lage gulventilasjon som reduserer ammoniakken i luften, som til slutt gir et mye bedre inneklima for rånene, og for medarbeiderne i stallen.

Opplev dagen og bygget på disse bildene ovenfor. 

Og mer her på Dagsrevyen 21 – riksnyhetene. Klikk her.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk