5.7.2018

200 til åpent fjøs på Kvaløya

Åpent fjøs hos May-Hege og Harald Bårdsen i Straumsbukta på Kvaløya i Troms

Ca 200 besøkende fikk se et flott fjøs og høre en meget tilfreds byggherre fortelle om byggeprosessen.

Det nye fjøset gir en enklere hverdag hvor man driver rasjonelt i et fremtidsrettet system. Melkerobot og løsdrift sikrer høy mekanisering og god dyrevelferd, best mulig løsning for kyr og mennesker som lever av å passe dem.

Mange besøkende ville se en mulig løsning for det fremtidige familiebruket og høre byggherrens erfaringer.

”Bårdsen var gode, positive samarbejdspartnere. Der har været løbende tilbagemeldinger på om hvordan tingene skulle gøres. Tingene er taget i opløbet inden de har udviklet sig til store problemer. God kemi. Gensidig tillid. De delagtiggjorde sig i arbejdsprocessen. Vi havde fælles mål, var fælles om løsningsforslag og havde en god kommunikation i byggeprocessen” Forteller Byggeleder Bo Jepsen.

Gratulasjoner fra Gråkjær, Felleskjøpet, Trømsø kommune, Nortura, Tine, Bondelag og Bonde og Småbrukarlag til et meget dyktig gårdbrukerpar som satser på en fremtid som melkeprodusenter i Troms

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk