1.3.2017

Erfaren akvakulturmann tiltrer som salgs-/utviklingssjef i Gråkjær Aqua

Bjarte Landro skal med sin store kunnskap innen akvakultur selge fremtidens landbaserte RAS-anlegg

Erfaren akvakulturmann tiltrer som salgs-/utviklingssjef i Gråkjær Aqua

Bjarte Landro skal med sin store kunnskap innen akvakultur selge fremtidens landbaserte RAS-anlegg

Bjarte Landro har tiltrådt som regional salgs-/utviklingssjef i Gråkjær Aqua. Bjarte er 57 år og bor i Norge, som også blir hans primære salgsmarked.

Bjarte Landro er opprinnelig utdannet agronom og agrotekniker, men har siden arbeidet som konsulent hos EWOS A/S og som prosjekt- og salgsingeniør hos Sterner A/S. Siden 1987 har han jobbet innenfor akvakulturen, hvorav han de siste 19 årene utelukkende har arbeidet i fiskebransjen, og herfra har han en bred erfaring både fra settefisk- og slaktefiskeproduksjon. Det er også her hans kjernekompetanse ligger – både i design, tegning og dimensjonering av komplette landbaserte RAS-anlegg. Det gjelder også den tekniske og den biologiske delen av RAS-anleggene. Gjennom sitt arbeid som salgsingeniør, har Bjarte også kjennskap til å lede salgsmøter overfor konsulenter og kunder.

Med seg bringer Bjarte Landro dessuten en stor kontaktflate til akvakulturbransjen i Norge, som han vil få stor nytte av i sitt nye arbeid.

«Vi ser veldig frem til vårt samarbeid, og gleder oss over å få en så erfaren mann med på laget», uttaler Gråkjær Aquas direktør, Christian Aakjær Jacobsen

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk