4.3.2019

Åpent fjøs i Spydeberg

Felleskjøpet, byggherren og Gråkjær inviterer til Åpent Fjøs i Spydeberg fredag 12. april kl. 11-14 hos Randi Iren Liverud og Erlend Teig i samarbeid med Tine og Nortura

Her kan du blant annet få se:
- DeLaval VMS melkerobot
- DeLaval innredninger og kukomfort
- Naturlig ventilasjon
- Forberedt for flisfyrt fjernvarmeanlegg
- Forberedt for fremtidig gårdsysteri med gårdsbutikk.

Fjøset er bygget med utstrakt bruk av tre med limtre bærekontruksjoner, isolerte trevegger, og trebetong akustikkhimling i tak og naturlig styrt ventilasjon.

Fjøset er bygget med utstrakt bruk av tre med limtre bærekontruksjoner, isolerte trevegger, og trebetong akustikkhimling i tak og naturlig styrt ventilasjon.

Servering ved Tine og Nortura. Kaffe og kaker.

Velkommen!

Adresse: 

Kirkerudveien 52, 1820 Spydeberg, Norge

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk