1.2.2019

Godt besøkt på åpent fjøs

Øyvor og Svein Magne

I dag har det vært et godt besøkt åpent fjøs hos Øyvor og Svein Magne Åsbakk i Bodø. Her fikk de som hadde tatt turen se et moderne fjøs for svineproduksjon hos driftige og entusiastiske brukere.

 

Se flere billeder her:
https://www.facebook.com/graakjaer.as/

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk