23.4.2019

Gråkjær bygger fremtidens smågrisfjøs i Klagstorp

For griseavler Mattias Espert oppfører Gråkjær Landbrug et 6500 m2 stort fjøsanlegg for purker og smågriser.

Fremtidens fjøs

For et år siden deltok Gråkjær og Mattias Espert sammen med en prosjektgruppe i Jordbruksverkets konkurranse om fremtidens smågrisfjøs.

Den gang sa juryen om prosjektet: «Teamet har utviklet et rasjonelt fjøs med alle de funksjonene som kreves i smågrisoppdrett med 800 purker. Lave investerings- og driftskostnader kombineres med et godt arbeidsmiljø, godt smittevern og et forventet godt produksjonsresultat».

Gråkjær vant ikke konkurransen, men har til gjengjeld, som den første av deltagerne, realisert planene om fremtidens fjøs. Det kommer til å bestå av i alt 6500 m2 med brunst- og drektighetsfjøs samt fødefjøs og smågrisfjøs. Anlegget får plass til 800 purker.

Miljøvennlig oppvarming

Fjøset utstyres med gyllekjølingsanlegg, som gir et bedre inneklima og samtidig varmer opp fjøset, slik at det eksisterende oljefyringsanlegget blir overflødig. Purkefjøset innredes med bokser og dypstrø på spalter i brunstavdelingen, samt transponderstier til de drektige purkene. I fødefjøset lages det mulighet for å dele opp fôrblanding i seksjoner til purkene, samt løse stier med delvis plastspaltegulv og støpejernsgulv.

I smågrisfjøset er det delvis støpejernsgulv, med dobbeltautomater samt to-strenget fôringsanlegg.

Byggingen er godt i gang. På den første delen av fjøset har man reist både elementer og sperrer. På resten av fjøset har man støpt, og det blir reist elementer på den neste tredjedelen i uke 15. Byggingen skal være ferdig ved utgangen av november.

I tillegg til å drive landbruk er Mattias Espert nestleder for Sveriges Grisföretagare. Fjøsanlegget ligger i Klagstorp i Trelleborg kommune i Sør-Sverige.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk