12.12.2018

Gråkjær skal bygge det nye forskingsfjøset

Torsdag forrige uke sa universitetsstyret ved NMBU på Ås endelig ja til igangsetting av prosjektet.

Det nye forskningsfjøset for fjørfe er et bygg på 1400 m2 som skal bygges i betong og tre. Det inneholder 1 stort og 6 små forsøksrom, lager for for og forsøksutstyr, kjølerom, kontor, smittesluser, rom for avliving og rom for dissekering.

Gråkjær er totalentreprenør med ansvar for levering av grunnarbeid, betong, råbygg, VVS og EL. Forsøksfjøset finansieres gjennom et spleiselag mellom NMBU og aktørene i fjærfenæringen.

Bygget skal stå ferdig innen utgangen av 2019 og byggearbeidet vil starte umiddelbart.

Mens vi venter på det ferdige bygget kan du ta en kikk på denne filmen imens.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk