9.4.2019

Nå støpes fundamentet til Nytt forskningsfjøs på NMBU…

I disse dager støpes fundamentet til det som skal bli et nytt forskningsfjøs for fjørfe på Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet i Ås.

”Akkurat nå støper vi såle og ringmur og deretter forkumme og innerveggsfundamenter. I starten av mai reiser vi de første elementer” forteller prosjektleder Christoffer Fuglbjerg.

Det nye forskningsfjøset er et bygg på 1500 m2 som bygges i betong og tre. Det inneholder 1 stort og 6 små forsøksrom, lager for fôr og forsøksutstyr, kjølerom, kontor, smittesluser, rom for avliving og rom for dissekering.

Forskningsfjøset er en del av en større flytting og nybygging, som NMBU foretar, for at samle alle fakulteter i Ås.

Bygget skal stå ferdig innen utgangen av 2019.

Se også

Gråkjær skal bygge det nye forskingsfjøset

Les mer

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk