26.4.2019

Vest Biogass har inngått avtale med Gråkjær om bygging av biogassanlegg

Gråkjær Landbruk AS og Vest Biogass har inngått avtale om bygging av biogassanlegg i Hornindal.

Anlegget som skal motta totalt 80 000 kbm biomasse fra landbruk, fiskeoppdrett og industri fra nærområdet. Fra denne biomassen vil det bli produsert ca 3 000 000 kbm CH4. Gassen skal oppgraderes til Bioetanol for AGA for bruk som drivstoff i tyngre kjøretøy området.

Anlegget har en kostnadsramme på ca 100 millioner kroner og det er planlagt oppstart av byggearbeidene høsten 2019.

Gråkjær har inngått avtale med danske CombiGas om planlegging, idriftsetting og support av biogassanlegg i Norge. CombiGas er et kompetansefirma som utvikler og supporterer biogassanlegg over hele verden.

Vest Biogass er et selskap som er startet av Kristina og Ronny Haugen. Ronny Haugen driver fra før Haugen Maskin som er entreprenørvirksomhet som også er en aktør innen transport og spredning av husdyrgjødsel og som vil være en viktig samarbeidspartner i prosjektet.

Gråkjær Landbruk AS er en totalentreprenør med røttene sine i Danmark og har bygget totalentrepriser innen landbruk, industri og fiskeoppdrett i over 45 år. Gråkjær har bygget ca 450 prosjekter i Norge i løpet av de siste 20 år.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk