AKVAKULTUR


 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg

Osland Settefisk AS

Gråkjær Aqua har i samarbeid med Krüger Kaldnes oppført et 2200 m2 settefiskanlegg for Osland Settefisk AS i Sognefjorden (Øystrebøvatnet) nord for Bergen. 

Gråkjær har stått for oppføringen av det bygningsmessige, dvs. bygning, fisketanker, rør og fôranlegg, mens Krüger Kaldnes har levert prosess- og elektroteknisk utstyr (rensning av vann).

Byggingen ble avsluttet juni 2016 og har nå en produksjonskapasitet på 5 mill. yngel i året. 

På disse bildene kan du se det ferdige anlegget med inventar og produksjonsutstyr, samt de fylte karene med fiskeyngel. 


Kjetil Rørtveit prosjekt- og driftsleder i Osland Settefisk udtaler om grunden til at vælge Gråkjær som totalentreprenør:

”- Ikke hadde vi mannskap og ikke hadde vi nok kunnskap i alle ledd. Derfor valgte vi å satse på en total-leveranse fra Krüger Kaldnes og Gråkjær, forteller prosjektleder og driftsleder i Osland Settefisk, Kjetil Rørtveit om det nye RAS-anlegget som er forventet å gi det oppgraderte settefiskanlegget en betydelig merverdi. - Dette er en stor investering for oss. Vi har opparbeidet oss god kunnskap om våre gjennomstrømningsanlegg som fortsatt er og vil være i drift. Men praktisk RAS – det vet vi mindre om. Da vi fikk høre om det nye “Turn Key-konseptet” til Krüger Kaldnes, i samarbeid med den danske entreprenøren Gråkjær, virket det svært interessant.

 

Vi har besøkt flere andre RAS-anlegg og fått nyttige tips. Vi har ikke hastverk.
Det er kostbart å gjøre om senere. Tegninger har derfor blitt omgjort flere ganger.
Utviklingen har inneholdt en nyttig læringskurve for begge parter. Det har vært et
fruktbart samarbeid, mener Kjetil Rørtveit som også mener at denne utviklingsformen
har positive tilleggseffekter. - Det tette samarbeidet med leverandør gjør at vi vil kjenne dette nye RAS-anlegget fra innerst til ytterst kan man si. Dette vil selvfølgelig være et nyttig redskap når anlegget skal settes i daglig drift” avslutter Kjetil Rørtveit.

Osland Settefisk AS

GNR.17, BNR.7
5962 Bjordal, Sørebø.
Landbaseret akvakulturanlæg
Areal 2200m2

Denne funksjonen krever at cookies er slått på. For å se innholdet må du slå på cookies i din browser og/eller akseptere cookies på denne websiden.

OK

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk