AKVAKULTUR


 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg
 • sliderImg

Sævareid Fiskeanlegg

Gråkjær Aqua oppfører i samarbeid med Krüger Kaldnes A/S et nytt settefiskanlegg på ca. 4880 m2 for Sævareid Fiskeanlegg. Gråkjær står for oppføringen av bygget, tankene og rørene. Krüger Kaldness leverer prosess- og elektroteknisk utstyr (RAS – rensning av vann).

​Gråkjær Aqua hjelper til med å øke smoltproduksjonen på Sævareid Fiskeanlegg.

Sævareid Fiskeanlegg har en visjon om at de innen år 2020 skal være verdens største smoltprodusent. Det betyr at produksjonen skal fordobles fra 10 millioner til 20 millioner smolt pr. år. 

Gråkjær har bygget en kraftig utvidelse i totalentreprise på Sævareid Fiskeanlegg. Settefiskanlegget rommer to RAS-anlegg og 10 fiskekar i et nytt settefiskanlegg på 5 082 m2. Her er også en 4 etasjer høy administrasjonsbygning på i alt 1 056 m2 og service-/teknisk avdeling, samt en sorterings/vaksinasjonsplattform på totalt 577 m2.

Denne funksjonen krever at cookies er slått på. For å se innholdet må du slå på cookies i din browser og/eller akseptere cookies på denne websiden. OK

Sævareid Fiskeanlegg AS

Sævareid, Norge
Sættefiskeanlæg
Areal 5082

Denne funksjonen krever at cookies er slått på. For å se innholdet må du slå på cookies i din browser og/eller akseptere cookies på denne websiden.

OK

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk