AKVAKULTUR


  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg

Salangfisk

​Gråkjær har oppført et nytt teknologisk avansert smoltanlegg for Salangfisk. Byggherren Salangfisk, med Ken Rune i spissen, har nå optimale omgivelser til oppdrett av 6 millioner laksesmolt per år.

Fra kontoret sitt har Ken Rune Bekkeli utsikt over Sagfjorden og Salangens flotte natur. Herfra kan han lede produksjonen av laksesmolt. Smoltanlegget består av klekkeri, startforing, yngleavdeling og to påvekstavdelinger. I tillegg skal det bygges en vaksinasjonsplattform, en sorteringsmaskin samt en administrasjonsbygning fordelt på over 9.000 m2. 

Etter klekking forblir fiskene i anlegget inntil de oppnår en vekt på 250 gram, noe som tar ca. ett år. Deretter overføres halvparten av smolten til havbur i sjøen til Salaks AS, som er 100 % eier av Salangfisk AS, mens resten av smolten avsettes til andre fiskeproduksjonsselskaper. Tradisjonelt settes smolt på 70-100 gram ut i sjøen, men i dette anlegget vokser laksesmolten til de veier 250 gram. Dermed reduseres produksjonstiden i sjøen med 6-8 måneder, og får dermed færre dager i sjøen til å bli eksponert for lus og andre påvirkninger.

Salaks Holding AS er moderselskapet til Salangfisk. Salaks eier også selskapet Salaks A/S, som er et helintegrert lakseoppdrettsselskap med eget slakteri, og Brønnbåt Nord AS. Gjennom disse tre selskapene kontrollerer Salaks hele verdikjeden for produksjonen av laks – fra rogn til slaktefisk og til pakking i bokser og klargjøring til forbrukerne.

Fiskeanlegg og kontorer med fokus på arbeidsmiljøet 
Administrasjon og kontor er oppført i en unik arkitektur. Det buede inngangspartiet er bygget i glass, og innvendig er gulvet dekorert med mosaikkmønster. Mellom de 2 etasjene er det en glassheis.

Fra det store konferanserommet er det utsikt over anleggets yngleavdeling, og i kontrollrommet kan operatørene overvåke produksjonen i de 41 fiskekarene via skjermer. Fra kontrollrommet styres vannparametre som blant annet oksygen og temperatur samt foring via fullautomatiske foringsmaskiner.

Medarbeiderne har fått et gjennomtenkt arbeidsmiljø hvor de kan drive anlegget. Lyse kontorer, optimale omkledningsrom og kantine med plantevegg og kunst. Bruken av sterke farger går igjen i anleggets arkitektur. Dessuten har bygningen en stor terrasse med utsikt over de omgivende fjellene.

Direktør Ken Rune Bekkeli, som er daglig leder i Salangfisk, uttaler: "Jeg er stolt over det nye anlegget vårt. Vi har fått alt det vi har planlagt og sett fram til i smoltanlegget. De første laks slaktes allerede til sommeren 2019 etter at de ble satt ut i sjøen som 100 g i mai 2018. De ble lagt inn i anlegget som rogn om sommeren 2017, og har gjennomgått hele anlegget fra klekkeri og startforing til yngel og blitt vaksinert. Deretter er ca. 700.000 smolt blitt transportert ut i havburene, og siden den gang hatt et godt liv med god tilvekst og svært lav dødelighet etter at de ble satt ut i sjøen. Salaks ser fram til å slakte laksen til sommeren. Senere er omtrent 1,3 millioner smolt satt ut i sjøen med en gjennomsnittsvekt på over 250 g"

Han avslutter med: ”Salaks er svært fornøyde med investeringene som er blitt foretatt, og ser fram til kvalitetssmolt fra dette anlegget i framtiden". 


Salangfisks nye anlegg får en produksjonskapasitet på 6 millioner laksesmolt, som er 10 ganger større enn den tidligere produksjon på omkring 600 000 storsmolt.

Byggherren uttaler om prosjektet: «En milepæl i Salangfisk AS’ og Salangen kommunes historie».

Salangfisks moderselskap, Salaks, er et fullintegrert selskap som både produserer smolt, matfisk og har eget slakteri. Nå utvider Salaks smoltproduksjonen med et teknologisk avansert RAS-anlegg for å sikre smolt til egen produksjon i sjø. Dette nye anlegget vil kunne produsere en laksesmolt opp til 250 gram samt redusere produksjonstiden i fjorden med 6–8 måneder.

Du kan lese mer om prosjektet og byggherren i Ilaks her.

Anlegget forventes å stå helt ferdig til sommeren 2018.

Denne funksjonen krever at cookies er slått på. For å se innholdet må du slå på cookies i din browser og/eller akseptere cookies på denne websiden. OK

Salangfisk AS

G. nr. 12, B. nr. 164
1923 Salangen
Sættefiskeanlæg
Areal 9.749 m2

Denne funksjonen krever at cookies er slått på. For å se innholdet må du slå på cookies i din browser og/eller akseptere cookies på denne websiden.

OK

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk