AKVAKULTUR


  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg

Swiss Alpine Fish AG

Anlegget er et fiskeslakteri med 600 tonn lakseproduksjon og med integrert slakteri og slambehandlingsanlegg. 

Gråkjær bygger et resirkulert akvakulturanlegg etter RAS 2020-konseptet. Det består av 4 ringtanker i forskjellige størrelser med samme sentrum og et sammenbygget rensningsanlegg. Krüger A/S leverer og er ansvarlig for prosess- og elektroteknisk utstyr til anlegget etter RAS2020-konseptet.

De to ytterste ringene er fisketanker, og resten er en del av rensningsanlegget. Slam føres til sluttbehandling i slamanlegget.

Settefisk på 100 g innleveres i karanteneavdelingen før de flyttes til fiskeanlegget. Her vokser de til 4,5 kg før de går videre til sluttbehandling i slakteriet.

Huset innredes med velferdsrom med separate hygiene- og smittesoner for hver enkelt avdeling.

Fiskeslakterianlegget oppføres i Lostallo i det sørøstlige Sveits og ligger i 400 meters høyde.

 

Her ses fiskeslagterianlægget i Schweizisk TV fra d. 22. december 2016:

http://www.rsi.ch/play/tv/il-quotidiano/video/22-12-2016-salmone-a-chilometro-zero?id=8493703 

Swiss Alpine Fish AG

Lostello
Slagtefiskanlæg
Areal 2.200 m2

Denne funksjonen krever at cookies er slått på. For å se innholdet må du slå på cookies i din browser og/eller akseptere cookies på denne websiden.

OK

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk