STYREMEDLEMMER


John Gråkjær
Styrelder

Hans Jeppesen
Nestleder

Jens-Chr. Schmidt
Styremedlem

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk