Denne funksjonen krever at cookies er slått på. For å se innholdet må du slå på cookies i din browser og/eller akseptere cookies på denne websiden. OK Les mer

AKVAKULTUR

Gråkjær har i mer enn 40 år jobbet med totalentrepriser innenfor konstruksjon, landbruk og erverv, og har opp igjennom tidene levert over 3.800 prosjekter, som er oppført over det meste av Europa.

Å skape tillit, kjenne forpliktelsene og holde løfter er grunnleggende verdier i vårt selskap. Gjennom intensiv kommunikasjon og effektiv prosjektstyring skapes de beste rammebetingelsene for bærekraftige og utvidbare bygningskonsepter.

Å lytte er vår viktigste oppgave! Du som byggherre, så vel som dine ansatte, skal hver dag merke at detaljene er nøye gjennomtenkt innenfor alle områder av byggeprosjektet. Som bygherre kan dere forvente - Et ord er et ord! - og bestilte prosjektene ferdigstilles til avtalt pris, med rette kvalitet og på avtalt overleveringstidspunkt.

Vi oppfører iøjeblikket flere store resirkuleret fiskeanlegg på land i tæt samarbejde med bygherre. Anleggene bliver gjennomført som totalentreprise med god tydelig byggestyring fra start til slut.

Vi arbeidet konstruktivt og kvalitetssikret, hvor vi samen med bygherre og utstyrsleverandør varetager hele procesforløbet, for til slut at aflevere et færdig et og igangkørt produktionsanlegg.

NYHETER

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk