BYGGEPROSESSEN

TOTALENTREPRENØR I FIRE PROSJEKTFASER


 

FASE 1 // Rådgivning - Strategiplan - Beliggenhetsanalyse


Vi kommer med løsningsmodeller som oppfyller de individuelle kravene som stilles til det konkrete prosjektet.

Gjennom behovsanalyse med byggherre fastlegger vi de aktuelle behovene for det totale byggearealet, samt behov for eventuell seksjonsoppdeling av bygget. Dette utgjør så grunnlaget for en felles utformet overordnet prosjektplan, blant annet fastleggelse av etterfølgende tidsplan inntil inngåelse av en endelig kontrakt. I samarbeid med kunden gjennomfører vi forhåndsmøter hos aktuelle myndigheter, hvilket resulterer i en samlet vurdering av gjeldende regelverk for godkjenning og gjennomføring av prosjektet.

 FASE 2 // Skreddersydde løsninger


DESIGNFASEN
Ut fra prosjektkunnskapen innsamlet i fase 1, sammenfattes alle ønsker, ideer og behov til et første prosjektutkast. Her utarbeider vår velutstyrte design- og tegneavdeling oversiktlige og flotte, illustrerende tegninger av mulige løsninger som gjenspeiler byggherres ønsker og behov til prosjektet.
Gråkjær utarbeider tegningsutkast, ytelsesbeskrivelse og kalkulerer et prisoverslag for gjennomføring av ditt prosjekt.

GODKEJENNELSE
Grunnlaget for det videre prosjektforløpet er den inngåtte kontrakten, ytelsesbeskrivelsen og salgstegningene. På dette grunnlaget utarbeides det komplette prosjektmateriale til myndigheter, med byggesøknadstegninger, statikkberegninger og energiberegninger.
Gråkjær tar høyde for alle faktorer som er nødvendige for en kompetent og rask myndighetsbehandling.

BYGGEPLANLEGGING
Deretter starter den faktiske byggeplanleggingen med utarbeidelse av detaljerte arbeidstegninger, sikkerhets- og helseplaner, detaljerte tidsplaner, valg av leverandører, valg av underentreprenører og beregning av betalingsplan. 

En vellykket byggeplanlegging foregår i samarbeid med byggherren og er avgjørende for et godt og problemfritt byggeforløp.

FASE 3 // å kjenne oppgavene og forfølge samme mål


UTFØRELSEN AV BYGGET

Etter en siste byggherregjennomgang og endelig godkjenning, går man i gang med prosjektet. Prosjektlederen foretar innkjøp av materialer og innretter byggeplassen med nødvendige servicefasiliteter. Så starter selve byggeprosessen. Under hele byggeforløpet avholdes byggemøter med relevante deltagere valgt ut med hensyn til arbeidets tidsmessige stadie. Når byggeprosjektet nærmer seg slutten, inviterer vi byggherren til et sluttføringsmøte. Her gjennomgås hele byggearbeidets forløp med utgangspunkt i den opprinnelige kontrakten, samt eventuelle endringer som er foretatt i samarbeid under byggeprosessen.

FASE 4 // Garanti


SUPPORT

Vi står selvfølgelig til rådighet også etter at byggeprosjektet er ferdigstilt og overlevert. Ved ibruktaking eller i de første årene kan det forekomme en revne i betongen, en utetthet eller annen form for reklamasjon. Her er Gråkjær utholdende og følger opp sine bygg både ved ibruktaking og i de påfølgende år.

Tilfredse kunder vil også kjøpe også sitt neste bygg hos oss.

FLEKSIBILITET // Individuelle Krav


UTFORMING AV KONTRAKT SOM KAN TILPASSES
Det kan være produksjoner, arbeidsmiljø eller andre årsaker til at nettopp ditt prosjekt ikke passer inn i et standard Gråkjær prosjektforløp. Det er ikke et problem for oss; snarere en utfordring. Alle beskrevne prosjektfaser kan tilpasses dine behov og håndteres ut fra et spesielt avtalt prosjektforløp. Vi bygger i hele Europa til en rekke ulike formål, så det er naturlig at det finnes forskjellige behov og kulturer i vår kundekrets.

Individuelle kundekrav er ikke et problem for oss, snarere en utfordring!

 

 

Denne funksjonen krever at cookies er slått på. For å se innholdet må du slå på cookies i din browser og/eller akseptere cookies på denne websiden. OK Les mer

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk