BYGGEPROSJEKT


Byggestart - med eller uten Gråkjær?

Gråkjær Miljøsenteret er en selvstendig og uavhengig enhet i Gråkjær A/S, som i hovedsak håndterer oppgaver overfor myndigheter og en gjennomtenkt strategi for fremtidig utvidelse av produksjon.

Med ordene autonom og selvstendig tenkning mener vi at du som kunde i Gråkjær Miljøsenter står fritt til å velge hvem som skal forestå din fremtidige bygging av staller. Du kan bruke den store kunnskapen som de ansatte i senteret er i besittelse av og selv være ansvarlig for bygget, eller la en annen entreprenør bygge stallen. Den store ekspertisen som samles opp i løpet av prosessen fører til kunnskapsdeling og utvikling av organisasjonen. På den måten er vi hele tiden sterke i alle ledd. Vi arbeider med å inndra myndighetskravene til stallens interne og eksterne miljø på et tidlig tidspunkt i prosessen. Det gir mulighet for at vi i prosjekteringsfasen kan sette opp alternative løsningsmodeller, som sørger for at du oppfyller kravene og får en rask behandling av din søknad.

Vi ivaretar hele prosessen fra de første ideene, gjennom avklaringsprosessen til ferdig godkjennelse, og videre fra prosjekteringen og frem til du endelig kan la oss eller en annen entreprenør oppføre stallen din.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk