ERFA GRUPPER


Skal din ERFA-gruppe trekke på våre ERFAringer?

Vi stiller gjerne opp med ekspertkunnskap på vårt felt.

Hvis du er med i en av de mange ERFA-gruppene innenfor landbruk, har du mulighet til å planlegge et møte i gruppen, hvor vi deltar med opplegg omkring miljøbehandling, rentabilitet og stallbygg i total­entreprise. Vi lager et opplegg og bidrar med ekspertise på vårt felt. Etter det er det opp til gruppen å spørre løs – der er ­alltid mye å ta hensyn til når man går med tanker om å bygge. Vi er naturligvis også interessert i å høre om deres erfaringer - gode som dårlige - for det er blant annet deres erfaringer vi skal arbeide videre med i våre fremtidige bygg.

Kontakt oss på e-post så vil en av våre kon­sulenter kontakte deg, med henblikk på å planlegge et informativt møte for deres gruppe.

Program for ERFA-møtet:

Et ERFA-møte vil alltid bli planlagt i fellesskap med dere, slik at dere får mest mulig utbytte. Møtene kan avholdes i løpet av dagen eller om kvelden avhengig av hva som passer dere best. Forventet varighet er ca. 2½ time. Nedenfor har vi satt opp noen forslag som inspirasjon til ditt møte.

 

Miljø og bygg

Gjennomgang og debatt om miljømessige problemstillinger og løsningsmuligheter på melke- og svineproduksjoner v/miljøkonsulent spesialisert på området. Pause hvor Gråkjær er vert ved servering Gjennomgang og debatt om stallsystemer til kveg/svin

i forhold til logistikk, arbeidsmiljø, dyrevelferd m.v. v/prosjektkonsulent spesialisert på området.

 

Miljø og rentabilitet

Gjennomgang og debatt om miljømessige problemstillinger og løsningsmuligheter på melke- og svineproduksjoner v/miljøkonsulent spesialisert på området. Pause hvor Gråkjær er vert ved servering Gjennomgang og debatt om en investerings tilbakebetalingsevne, investeringens følsomhet, investeringens levetid og investeringens krav til driftslederen v/rentabilitetskonsulent spesialisert på området.

Byggeri og rentabilitet

Gjennomgang og debatt om stallsystemer til kveg/svin i forhold til logistikk, arbeidsmiljø, dyrevelferd m.v. v/prosjektkonsulent spesialisert på området (ca. 1 time). Pause hvor Gråkjær er vert ved servering Gjennomgang og debatt om en investerings tilbakebetalingsevne, investeringens følsomhet, investeringens levetid og investeringens krav til driftslederen v/rentabilitetskonsulent spesialisert på området.

Bedriftsstrategi og konstruksjon

Gjennomgang og debatt om hvordan du fastlegger din forretningsstrategi med hensyn til miljø, innretning, penger m.v. v/miljøkonsulent spesialisert i området (ca. 1 time). Pause hvor Gråkjær er vert ved servering Gjennomgang og debatt om stallsystemer til kveg/svin i forhold til logistikk, arbeidsmiljø, dyrevelferd m.v. v/prosjektkonsulent spesialisert på området.

Bedriftsstrategi og rentabilitet

Gjennomgang og debatt om hvordan du fastlegger din forretningsstrategi med hensyn til miljø, innretning, penger m.v. v/miljøkonsulent spesialisert i området (ca. 1 time). Pause hvor Gråkjær er vert ved servering Gjennomgang og debatt om en investerings tilbakebetalingsevne, investeringens følsomhet, investeringens levetid og investeringens krav til driftslederen v/rentabilitetskonsulent spesialisert på området.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk