FORRETNINGSSTRATEGI


Med utgangspunkt i din visjon kan vi i fellesskap utarbeide en forretningsstrategi som gir deg overblikk over mulighetene for bedriftens utvikling, slik at du står på trygg grunn med hensyn til miljø og den animalske produksjonen. Forretningsstrategi er et viktig redskap for deg som eier/medeier og kan gi banker og andre finansieringskilder klarhet i hva pengene brukes til og hvilke muligheter som finnes for bedriften i fremtiden. Utarbeidelse av en forretningsstrategi er opplagt ved generasjonsskifte, ved større oppkjøp eller når planene for løsning av for eksempel 2013 problematikken med frittgående drektige purker skal fastsettes.

Konkret innhold:

  • Forretningsstrategi inneholder en kort miljøvurdering av hvert område (eiendom), supplert med hvor mange eller hvilke dyreenheter det kan finnes på hver plass
  • Forretningsstrategi inneholder raske overblikk over nåværende og kommende input og output av eksempelvis dyr, fôr, gjødsel, vann, etc.
  • Forretningsstrategi viser hvilke muligheter som finnes for bedriften, og det fastsettes en kortsiktig og langsiktig strategi.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk