Denne funksjonen krever at cookies er slått på. For å se innholdet må du slå på cookies i din browser og/eller akseptere cookies på denne websiden. OK Les mer

Green Line» til slaktegrisen

Ventilasjon
Konsepthuset har blant annet ventilasjon gjennom spaltegulvet og via utluftingskanaler under det faste liggearealet. 30 – 50 prosent av utsugningslufta tas ut via spaltene og under fastgulvet, før det føres opp i kanaler og over tak. Resten av ventilasjonen tas gjennom vifter i taket. Også nødventilasjonen er løst på denne måten.

Som det framgår av tegningen er gulvet i slaktegrisbingen delt i tre deler.Liggearealet er svakt skrånende, slik at fuktigheten renner ned mot spaltegulvet. Liggearealet består igjen av to deler hvor det er et helt tett prefabrikkert liggearealelement med varmesløyfer.Deretter monteres prefabrikkerte gulvelementer med dreneringsslisse. Dette er gulvelementer med dreneringsslisse for hver 40 centimeter. Hele liggearealet legges med fall. Liggeunderlag med drenering er en løsning som sikrer tørt liggeunderlag for grisen. Om kunden ønsker tradisjonelt liggeareal uten drenering, levers også dette.Gulvet tåler bruk av strø, flis og rotemateriale slik norske forskrifter forutsetter.

Kjent i Norge
Ventilasjon gjennom gulv er en velkjent teknikk i Norge fra tidligere år. På 70- og 80-tallet ble det bygd mange fjøs med vifter i gjødselkjeller og gulvutsug.Dette ga et meget godt fjøsklima, men hadde den gangen mange andre utfordringer. – Denne ventilasjonsteknikken med å ta luft ut gjennom gulvet har vi brukt mye de senere år i Danmark. I Danmark er det i dag dessuten mye strengere krav til ammoniakkrensing enn i Norge. Vi må i en del tilfeller rense lufta, og hvis alt går over taket kan vi fjerne over 50 prosent av lukt og ammoniakk. Systemet med ventilasjon gjennom gulv gir et langt bedre klima i husdyrrommet med lavere konsentrasjon av ammoniakk i fjøslufta. Dette bidrar til bedre arbeidsklima for røkter og bedre klima for grisen.

Egne valg
Servicerom, flisrom og lignende samt valg av fôringssystem (tørt eller vått) tilpasses byggherrens egne ønsker. Det samme kan også til en viss grad gjøres på eksteriørtrekk som farger og takvalg.
Hvis noen vil ha små avdelinger, justeres bingetallet med to og to. Alle hus og gjødselsystemer tilpasses muligheter for senere utvidelse hvis det blir aktuelt. FK Agri og Gråkjær mener at det bør være en sykebinge i hver avdeling. Det har blant annet med smitte mellom avdelingene å gjøre. Sykebingen som er utviklet i dette konseptet har plass til opptil tre griser, og den har muligheter for overdekning og varmelampe i overdekningen, samt gummimatter rett på spaltene. Den kan også brukes som en vanlig binge, eventuelt til dyr som trenger ekstra plass.
En modul kan ta høyde for at det skal være 12, 13, 14 eller 15 slaktegriser per binge. Antallet avhenger blant annet av slaktevektene. En konseptbinge til slaktegris med våtfôringsanlegg er typisk 5,60 x 2,40 meter. En konseptbinge tilpasset tørrfôringsanlegg er 5,15 x 2,40 meter. 

Oppvarmning
Gjødselkjøling kan også tilbys. Da legges det kjøleslanger i gjødselkanalene, eventuelt supplert med utvendig jordvarme hvis det er aktuelt. Dette reduserer også ammoniakkfordampningen, og varmtvannet kan brukes i gulvet og på veggen. Huset kan tilbys med mulighet for varmetilsetning på vegg, enten anlegget er bygd opp rundt et fyringsanlegg for flis, eller om det er aktuelt med en elpatron direkte på veggen. Gulvelementene leveres med ferdig innlagte varmesløyfer. Prefabrikerte liggearealer gir sklisikre gulv og redusert byggetid. FK Agri tilbyr hjelp til innkjøring og rådgivning både når det gjelder planlegging, fôring og drift.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk