MAKSIMAL PRODUKSJON


– en konkret vurdering av utviklingsstrategien på din eiendom.

Skal du redusere, fastholde eller utvide dyreholdet ditt… og hvordan skaper du den maksimale produksjonsøkonomien innenfor de miljømessige rammene? Vi har opprettet et ekspertteam som består av miljøkonsulenter, driftsøkonomer og prosjektkonsulenter, som står klart til å rådføre den enkelte gårdbruker. Med bakgrunn i dine opplysninger beregner vi hvor stort antall husdyr som er mulig på din eiendom. Vi gir en konkret vurdering i forhold til både ammoniakkslipp og luktgener.


VURDERINGEN INNEHOLDER ...

  • En vurdering av luktgeneavstander for ditt prosjekt i forhold til nabobeboelse, samlet bebyggelse og bysone.
  • En beregning av hvor mye ammoniakkutslippet må reduseres for å leve opp til BAT - standardvilkårene.
  • En vurdering av ammoniakkfølsomme naturområder, deriblant §3 og §7 naturområder samt Natura 2000 naturområder og hvilke konsekvenser de får for ditt prosjekt.
  • Forslag til hvilke teknologier og tiltak du kan velge mellom for å oppfylle krav til ammoniakkutslipp i forhold til BAT krav og natur.
  • Nitrat- og fosforklasser samt nitratfølsomme drikkevannsområder i forhold til bruksområder.
  • Harmonikrav, med og uten reduksjon ved fjerning av fiber fra separasjon.

 

VI TILBYR DESSUTEN...

  • Utarbeiding av beregninger for flere scenarioer på din eiendom.
  • Hvis du ønsker det, foretar vi en vurdering på et konkret prosjekt, hvor vi starter med en befaring av eiendommen.

Maksimal produksjon er det optimale verktøy for å avklare de miljømessige utfordringene ved din prosjektutvidelse, og om du kombinerer det med en lønnsomhetsvurdering av prosjektet, står du igjen med et kraftig verktøy som viser styrken i prosjektet. Dermed er du klar for videre drøfting med dine finansielle rådgivere.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk