MATFISK


Slaktefiskanlegget er et fleksibelt, modulbasert og resirkulert akvakultursystem som har lave driftskostnader og redusert miljøpåvirkning. Teknologien i anlegget sørger for at hele 99 prosent av vannet renses og resirkuleres i et landbasert system. Supplerende rensing gir minimal utledning til det lokale vannmiljøet. Designen gjør det mulig å oppdrette for eksempel laks til full størrelse.

Andre fisker til fiskeoppdrett kan være kongemakrell, abbor, ørret, gjedde, barramundi og cobia.

Les mer om vårt anlegget på Sashimi Royal A/S i Hanstholm her.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk