MILJØSØKNAD


- hos Gråkjær får du mer enn et stykke papir.

Vær kritisk med din søknad om miljøgodkjennelse! – Gråkjær Miljøsenter rådfører deg når du skal utvide eller endre ditt dyrehold eller stallsystem. Å få utarbeidet en god søknad om miljøgodkjennelse, er mer enn bare å fylle ut et skjema. Feilslått rådgivning kan merkes på bunnlinjen i form av gal styring og dårlige prosjekttilpasninger.

Hos oss vil våre miljøkonsulenter, i samarbeid med våre prosjektkonsulenter, rådføre deg om mulighetene for dine eiendommer. Ut fra dine ønsker om en utvidelse får du den optimale løsningen med færrest mulig begrensninger. I forløpet vil vi i den grad det kreves være i kontakt med dine produksjonskonsulenter, enten du bruker landbruksforeninger eller private rådgivere.

Ved påfølgende saksbehandling i kommunen er vi i tett dialog med kommunen omkring de vilkårene som skal inngå i miljøgodkjennelsen, slik at de blir tilpasset den måten du vil drive din produksjon på.

En søknad om miljøgodkjennelse omfatter

  • En beskrivelse av det ansøkte dyrehold, stallsystemer og andre relevante miljøforhold.
  • Utarbeidelse av tegninger og kartmateriale
  • Evt. prosjekttilpasninger som utarbeides i samarbeid med deg og dine produksjonskonsulenter.
  • Innsendelse av miljøsøknaden, hvor vi sørger for den påfølgende dialogen med kommunen.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk