26.8.2019

Kranselag på NMBU

Byggingen av NMBUs nye forskningsfjøs for fjørfe på Ås er godt i gang. Forleden inviterte byggherren til kranselag.

Det nye fjøset skal huse forskningsaktiviteten innenfor fjørfe og er et samarbeidsprosjekt mellom NMBU og aktørene i fjørfenæringen. Her vil det foregå en bred forskning innenfor fjørfeproduskjon. Bygget inneholder kontorfasiliteter, smittesluser, forrom og arbeidsrom foruten 7 husdyrrom.

Prosjektet følger tidsplanen og byggherre og byggherrerådgiver er godt fornøyd med samarbeidet:

”Vi har møtt på utfordringer underveis, men det har vært en vilje til å få løst både tekniske og «andre» utfordringer, fra Gråkjærs side.

Det gjør at vi har en fin tone i prosjektet og det er hyggelig på arbeidsplassen. Det er en viktig faktor for samarbeidet og for sluttresultatet»  sier Nina Kvestad, HR Prosjekt, byggherrerådgiver for NMBU.

Det ferdige forskingsfjøset avleveres medio november.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk