22.4.2020

Nytt kufjøs til 2 generasjoner

Hos Yngve Hellesjø i Hemnes bygger Gråkjær et nytt fjøs for melkeproduksjon og oppdrett. Fjøset bygges inntil det eksisterende og bygges med naturlig ventilasjon.

Kontrakten på bygget ble underskrevet av Yngves far Roy Arne Hellesjø, men i løpet av byggeprosjektet er et generasjonsskifte på gården trådt i kraft, så nå er det sønnen Yngve Hellesjø, som er byggherre på prosjektet.

Fjøset er på 1.047 m² og oppføres som et gardinfjøs med betongelementer og stålbuer. Bygget forventes å stå ferdig og klar til igangkjøring i juni.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk