10.12.2019

Nytt undervisningsfjøs for Buskerud Fylkeskommune

Gråkjær Landbruk AS har inngått samspillsentreprise med Buskerud Fylkeskommune om bygging av nytt fjøs for ku og sau

med tilhørende plansiloanlegg, gjødselkum samt undervisningslokaler på Buskerud videregående skole i Modum kommune.

Arbeidene gjennomføres som en samspillsentreprise i to faser. Den første fasen, utviklingsfasen, vil gjennomføres i tett samspill mellom Byggherre og Gråkjær Landbruk AS. Parallelt gjennomføres offentlig saksbehandling. Etter endt utviklingsfase inngås en fastprisavtale før andre den andre fasen som er selve byggefasen. Byggeriene skal utføres som en totalentreprise. Byggestart er planlagt i april 2020 med ferdigstillelse våren 2021.
Byggeprosjektet skal gjennomføres med utstrakt bruk av tre med blant annet limtre bærekonstruksjon og massiv tre.
Kufjøset leveres med moderne tekniske løsninger med I-mek løsninger fra Felleskjøpet Agri som blant annet DeLaval VMS V300 melkerobot, stasjonær fullformikser med utforingsbånd, naturlig ventilasjon med gardiner og moderne innredningsløsninger. Fjøset bygges med kanalomrøring og utvendig gjødselkum.
Prosjektleder Jan Øya hos Buskerud fylkeskommune Eiendom ser frem til å komme i gang med prosjektet og er fornøyd med valget av en entreprenør som har bred erfaring med tilsvarende prosjekter. «Jeg ser frem til en god samspillsfase hvor vi kan optimalisere prosjektet for deretter å gjennomføre en god byggefase» sier Jan Øya.
«For Gråkjær Landbruk er dette et viktig prosjekt, vi har nå nettopp avlevert nytt forskningsfjøs på NMBU og vi er veldig fornøyd med å fylle på med et nytt prosjekt av denne størrelsen og i dette omfanget» sier Vegard Schanche, markedssjef hos Gråkjær.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk