20.10.2020

Verdens nordligste melkeprodusent

Gråkjær har bygd for verdens nordligste melkeprodusent

Lise og Birger Skreddernes driver gårdsbruk med melk og storfekjøtt i Bekkarfjord i Finnmark, men det er ikke hvilken som helst produksjon de driver. De er nemlig innehaver av tittelen «verdens nordligste melkeprodusent».

Byggherre Lise Skreddernes uttaler: «Når vi bestemte oss for å bygge et ekstra fjøs til den eksisterende produksjon, stod ikke byggeleverandørene akkurat i kø. Når man bygger så langt nord skal man regne med lengre frakt på materiale, høyere byggekostnader og mer planlegging, enn hvis man bygger lenger sør i landet». Gråkjær tok oppgaven, og i april stod det nye kufjøset til Lise og Birger Skreddernes klart til overlevering.

Byggherre er veldig fornøyd med sitt nye fjøs, og uttaler videre: «Vi fikk et flott bygg som ligger fint i terrenget. Det var jo en tilbygning til eksisterende fjøs, og vi er veldig fornøyd med måten de to bygninger ble bygd sammen på» Hun trekker samtidig frem om samarbeidet med Gråkjær: «Jeg er veldig fornøyd med samarbeidet med Gråkjær fra start til slutt, og synes de har vært veldig greie å forholde seg til hele byggeprosessen. Jeg vil klart anbefale Gråkjær videre».

Det nye bygget er på 414 m2 og består av melkeproduksjon i robotfjøs med 25 liggebåser til, og det er avsatt plass til et fremtidig ysteri.

Gråkjær takker for samarbeidet, og ønsker Lise og Birger Skreddernes lykke til med videre produksjon.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk