27.4.2017

1. milepæl på Salangfisk er rett rundt hjørnet

41 store og små kar i det 10.000 m2 store smoltanlegget er nesten ferdig oppført.

Gråkjær er i full gang med byggingen av det nye store smoltanlegget hos Salangfisk. Gråkjær står for oppføringen av det bygningsmessige, dvs. bygging, fisketanker og rør, mens Krüger Kaldnes leverer prosess- og elektroteknisk utstyr (RAS – rensing av vann).

Salangfisks nye anlegg får en produksjonskapasitet på 6 millioner laksesmolt, som er 10 ganger den tidligere produksjonen på 500.000 storsmolt. Smolten får en størrelse på 250 gram.

Salangfisks morselskap, Salaks, er et fullintegrert selskap som både produserer smolt, oppdrettsfisk og har eget slakteri. Nå har Salangfisk valgt å utvide smoltproduksjonen for å kvalitetssikre og øke framtidens produksjon.

For øyeblikket jobber Gråkjærs folk målbevisst for å nå den 1. milepælen, nemlig å få avsluttet byggingen helt. Byggingen er delt opp i klekkeri, startforing, yngel og vekst med i alt 41 tanker. De siste tankene i startforingen samt yngel er nesten ferdige og ferdigmonterte med PE-liner. I klekkeriet jobber Krüger Kaldnes med å få ferdiggjort teknikkdelen, ettersom klekkeriet starter opp i juni. Innen den tid skal vannet ha startet en modningsprosess. I påveksten er arbeiderne i full gang med å støpe fundamentet til de 9 store betongtankene. Man regner med å nå 1. milepæl i begynnelsen av juni.

”Arbeider går etter planen med mye aktivitet på plassen, og de 40-50 arbeidsfolkene på plassen jobber på høytrykk for å nå den 1. milepælen. Vi merker at det er et godt samarbeid med de enkelte underentreprenørene. Vi ser fram til en varmere vår med høyere temperaturer, da temperaturen fortsatt faller under frysepunktet,» sier prosjektlederassistent Tore Rasmussen.

Byggingen av det nye smoltanlegget forventes å være ferdig først i 2018.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk