10.7.2017

De første fiskene er slaktet i det nye RAS2020-anlegget

SAF-slaktefiskanlegget i Lostello i Sveits er tatt i bruk og er for øyeblikket under justering. Fiskene kom til anlegget da de veide 100 gram. 10 måneder senere veier de 4 kg og er slakteklare.

Anlegget, som er det første av sitt slag av det som kalles RAS2020, er oppe og kjører. Det foregår for øyeblikket naturlige justeringer, både tekniske og vannmessige. Det tar nemlig tid å få et slikt stort anlegg opp å kjøre. På sikt skal anlegget fylles med laks, men akkurat nå er det satt inn regnbueørreter for å innregulere anlegget mens det utføres justeringer. Ørretene er enklere og mer seiglivede enn laks. De er ikke så følsomme overfor vannkvaliteten og har derfor lettere for å overleve i vann som holder på å bli justert.

Gråkjær har bygget et fleksibelt, modulbasert resirkulert akvakultursystem som har lave driftskostnader og redusert miljøpåvirkning. Anlegget består av 4 ringtanker i forskjellige størrelser med samme sentrum, et sammenbygget renseanlegg og eget slakteri.

Når laksesettefiskene kommer til anlegget, starter de i karanteneavdelingen før de flyttes til innerringen i fiskeanlegget. Her veier de 100 gram og er 20–25 cm lange. Ved ca. 800 gram føres fiskene over i ytterringen, og derfra kommer de til siste stopp i rensetanken. I rensetanken foregår utfiskingen. Her går fiskene i helt rent vann i ca. 14 dager uten mat for å få avfallsstoffer ut av kroppen før de blir slaktet. Det har stor betydning for den endelige smaken til fiskene.

Etter ca. 10 måneder har fiskene vært gjennom hele anlegget og nådd slaktestørrelse med en vekt på 4 kg og en lengde på 75 cm.

Gråkjær har stått for byggingen av bl.a. betongarbeidet, rense- og fiskebetongkar, gangbroer og fôrsiloer, mens Krüger har levert og er ansvarlig for prosess- og elektroteknisk utstyr.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk