18.5.2017

Ekskursjon til Sævareid Fiskeanlegg for CtrlAQUA sine partnere

​Det nye bygget, er bygget med mulighet for både å kunne kjøres med resirkuleringsteknologi eller med vanlig vanngjennomstrømming. Dette er ganske unikt.

Det nye bygget, er bygget med mulighet for både å kunne kjøres med resirkuleringsteknologi eller med vanlig vanngjennomstrømming. Dette er ganske unikt.

I forbindelse med CtrlAQUA hadde sitt årsmøte i siste uke ble det arrangert ekskursjon til Sævareid Fiskeanlegg for CtrlAQUA sine partnere for å se Sævareids nye settefiskanlegg og det eksisterende anlegg. Her kom representanter fra blant annet Marine Harvest, Lerøy, Cermaq, Bremenes Seashore, Uni Reseach, Nofima og Universitetet i Bergen. Til stede var også Gråkjær, som står for oppføringen av det ca 5000 m2 store anlegget med tanker og rørpak. Krüger Kaldnes leverer prosess- og elektroteknisk utstyr (RAS – rensning av vann) til det nye settefiskeanlæg.

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal legge grunnlag for utviklingen av fremtidens lukkede oppdrettskonsepter. Blant de ca. 50 deltagerne fantes det derfor mange med inngående kunnskap om RAS-teknologi, som syntes det var spennende å se, hvordan spesifikke prosesser var blitt løst.

Det var også deltagere som aldri hadde besøkt ett settefiskanlegg eller hadde noen som helst kunnskap om oppdrett. For disse var det viktig å få det store bildet på, hvordan det hele fungerte.

Det nye bygget, som inneholder 10 oppdrettskar på 700 kubikk, er bygget med mulighet for både å kunne kjøres med resirkuleringsteknologi eller med vanlig vanngjennomstrømming. Dette er ganske unikt og gir Sævareid Fiskeanlegg fleksibilitet i produksjonen.

Bygherre er godt fornøyd med fisken de har satt ut i de tre første karene og rapporterer at det er svært lav dødelighet på denne fisken, uttaler salgssjef Roger Marøy. Se de springende fisk i videoen herunder. Les mer om dette i anden nyheten her.

Gråkjær afleverer det nye settefiskeanlegg i neste uke.

Denne funksjonen krever at cookies er slått på. For å se innholdet må du slå på cookies i din browser og/eller akseptere cookies på denne websiden. OK Les mer

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk