5.9.2017

Enda ett av Nordeuropas største landbaserede matfiskanlegg er på tegnebrettet hos Gråkjær A/S

​Gråkjær har inngått prosjekteringsavtale med det norske og Bergensbaserte Salmo Terra AS om oppføring av fiskeanlegg med resirkuleringsteknologi til oppdrett av laks.

Anlegget, med planlagt beliggenhet i Øygarden like utenfor Bergen, blir en av Nordeuropas største landbaserte matfiskanlegg.

Etter at myndighetene for noen år siden åpnet for vederlagsfri slaktefiskproduksjon på land, samt at konsesjonssøknadsprosessen ble forenklet, er etterspørselen etter å bygge landbaserte slaktefiskanlegg stigende. Det er enda ingen ferdigbyggede landbaserte matfiskanlegg i Norge. Det første som kommer i drift er Fredrikstad Seafoods, som Gråkjær nå er i gang med å oppføre i Fredrikstad.

Erfaring gjør forskjellen
Salmo Terra, som Gråkjær Aqua skal bygge for, er ett nyopstartet selskap med målsetning om både å bygge og drifte lakseoppdrettsanlegget frem til fisken når slaktestørrelse. En viktig filosofi og grunnleggende strategi for Salmo Terra er kombinasjonen av bærekraft, fiskehelse og meget høy kvalitet på sluttproduktet. ”Denne strategien vil Salmo Terra kunne gjennomføre ved å benytte seg av en så erfaren entreprenør som Gråkjær,” uttaler Harald Schreiner Fiksdal, administrerende direktør hos Salmo Terra.
Norge er viktig for Salmo Terra, fordi den norske oppdrettslaksen er verdenskjent for sin høye kvalitet.  I tillegg har Norge og Danmark opparbeidet unik kompetanse omkring laks og RAS-teknologi, som Harald Schreiner Fiksdal mener er viktigt å ha i nærheten. Dessuten er infrastrukturen god.

Fordeler ved landbasert matfiskoppdrett
Matfiskanlegget vil bli opført i totalentreprise og kommer til å bestå av to moduler slaktefiskanlegg med RAS-teknologi fra Gråkjær og vil også inneholde vannbehandling, teknisk rom, driftskontor og administration. Hver modul vil være på ca. 2.600 m2 og har ca. 5.000 m3 karvolum. Tilsammen vil de kunne produsere ca. 2.400 tonn laks i året.
Miljømessig vil man dels kunne redusere utslipp av nitrogen og andre avfallsstoffer med opp til 80 % pga muligheten av oppsamling av slam, og dels kan anlegget plaseres der det er mest hensiktsmessig geografisk. I landbaserte anlegg er rømmingsfaren liten, samt mindre risiko for spredning av fiskesykdommer. Ved kontroll av miljøparametere slik som vannkvalitet og temperatur forventes det god tilvekst og fiskehelse.

40 års erfaring med byggeprosjekter
Gråkjær har vært i byggebransjen i mer enn 40 år og har oppført nærmere 4.000 landbruks- og industribygninger i hele Europa. For 5 år siden tok Gråkjær steget inn i akvakulturbransjen gjennom det første slaktefiskanlegget i Hirtshals. ”I løpet av få år har vi tilegnet oss stor erfaring med oppføring av mange akvakulturanlegg i henholdsvis Sveits, Danmark og Norge. Den erfaring og viten tar vi med over i dette nye, spennende anlegget, som vi skal oppføre for Salmo Terra,” uttaler direktør Morten Malle.  ”I tillegg både ser og merker vi at det er stor etterspørsel etter landbaserte fiskeoppdrettsanlegg i Norge og utvider derfor vår prosjektorganisasjon med flere medarbeidere. Vi søker nå norsk divisjonsdirektør, prosjektsjef og byggeleder,” forteller direktør Morten Malle.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk