6.11.2017

Erfaren Project and Logistic Manager med stort kunde/leverandør-fokus

Samarbeid, støtte og sparring på alle nivåer blir vår nye Project and Logistic Managers fokus ved bygging av nye fiskeoppdrettsanlegg i Gråkjær Aqua.

Det er en fornøyelse å ønske velkommen til Jakob Kjøgx, som startet hos Gråkjær Aqua 1. oktober i en ny stilling som Project and Logistic Manager. Han er opprinnelig utdannet elektromekaniker og har arbeidet i elektronikkbransjen i 17 år, dels som tekniker, Account Manager og Project Manager. Her har Jakob Kjøgx fått inngående kjennskap til blant annet prosjektledelse, produksjonsmodning (DFM Analysis), kunderådgivning og behovsanalyse.

Jakob kommer fra en stilling som prosjektleder hos AKVA Group Denmark A/S som ansvarlig for mellomstore til store prosjekter, samt Team Leader med ansvar for project and procurement management.  

«Mitt fremtidige fokus blir at vi i Gråkjær Aqua som et effektivt team leverer profesjonell støtte og sparring på alle nivåer til både kunder og leverandører – helt fra første strek til siste skrue, og at vi alltid lever opp til kundenes krav og ønsker», sier Jakob Kjøgx.

Tidsfaktoren i disse akvakulturprosjektene og overholdelsen av disse er en utrolig viktig parameter, da det er snakk om levende dyr, og at både egg og yngel ofte bestilles opptil et helt år før den ønskede oppstartsdatoen. Jakobs Kjøgx primære arbeidsoppgaver som Project and Logistic Manager blir å sikre at prosjektet blir levert til avtalt tid i tett samarbeid med både kunder og leverandører, og dermed være garantist for at det valgte designet og utstyret i anlegget «are fit for purpose».

Se også

Verdens første totalentreprenør innenfor landbaserte fiskeoppdrettsanlegg er nå en realitet i Danmar

Les mer

Gråkjær har hentet forsterkninger til Gråkjær Aqua

Les mer

Ny Finance Manager til Gråkjær Aqua

Les mer

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk