25.1.2017

Første RAS2020-anlegg ferdigstilt i Sveits

Det første fleksible, resirkulerte akvakultursystemet (RAS), som har lave driftskostnader og omtanke for miljøet, er ferdigstilt, og de første fiskene svømmer allerede livlig rundt i anlegget.

Gråkjær Aqua har ferdigstilt det første akvakulturanlegget etter det nye RAS2020-konseptet i Lostallo i det sørvestlige Sveits.Her har Gråkjær har stået for opførelse af det bygningsmæssige, mens Krüger har leveret proces- og elektroteknisk udstyr (Rensning af vand).

RAS2020 er utviklet for å være et fleksibelt, modulbasert resirkulert akvakultursystem som har lave driftskostnader og redusert miljøpåvirkning. Designen er kompakt med kun én stor tankstruktur som kan inndeles i mindre rom. Denne løsningen er billigere å bygge og drive og minimerer miljøpåvirkningen. Teknologien i RAS2020-anlegget sørger for at hele 99 prosent av vannet renses og resirkuleres i et landbasert system. Supplerende rensing gir minimal utledning til det lokale vannmiljøet. Designen gjør det mulig å oppdrette f.eks. laks til full størrelse.

Anlegget i Lostallo er en fiskefarm med en lakseproduksjon på 600 tonn og med integrert slakteri og slambehandlingsanlegg. Settefisk på 100 g leveres inn i karanteneavdelingen før de flyttes til fiskeanlegget. Her vokser de til 4,5 kg før de går videre til sluttbehandling i slakteriet.

Vi følger nøye med på anlegget vi akkurat har avsluttet i Lostallo og bringer erfaringene videre til de andre RAS2020-anleggene i Fredrikstad og Hanstholm, som vi er i full gang med å bygge. 

De første testfiskene er satt i anlegget – både ørreter med en størrelse på ca. 1,5 kg og laksesmolt (ca. 100–150 g). SAF (Swiss Aquaculture Farming) er svært positive til idriftsettelsen, uttaler prosjektdirektør Peder Skjærlund. «Vi må naturligvis justere enkelte detaljer på anlegget, som best kan betegnes som et prototypeanlegg, men ellers er holdningen at RAS2020 er et svært godt anlegg».

Gråkjær Aqua bygger for øyeblikket flere RAS2020-anlegg, både ved Fredrikstad i Norge og i Hanstholm hos Sashimi Royal i Nordvestjylland.

Les mer generelt om anleggskonseptet RAS2020 her og finn mer informasjon i Swiss Alpine referansen. 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk