5.12.2016

Gråkjær Aqua står klar til å støpe i Fredrikstad

Byggingen av Nordens største landbaserte slaktefiskanlegg i Fredrikstad går i gang

Om få dager overtar Gråkjær Aqua den ferdig utgravde grunnen i Fredrikstad i Norge, og står klar til å bygge Nordens største landbaserte slaktefiskanlegg. I tiden fremover vil arbeiderne ha fokus på støpearbeidet til de to modulene i RAS 2020-konseptet, som Gråkjær skal bygge i totalentreprise.

Slaktefiskanlegget er et prosjekt på i alt 5 300 m2. Deler av bygget bygges i to etasjer og består av to bygninger på hver 2 653 m2 inneholdende RAS-modulene og to etasjer på 92 m2 med kontrollrom og teknisk rom.

Spesielt for dette byggeprosjektet er at modulene blir støpt på stedet. Dette gjøres fordi anlegget befinner seg på en utfordrende leirgrunn, og at man da bedre kan kompensere for lastfordelingen av de mange tonn tunge RAS-anleggene.

Når anlegget står ferdig, vil det kunne produsere 2 400 tonn slakteferdig laks pr. år.

Byggherren er Fredrikstad Seafoods AS, eid av Nordic Aqua Farms, som står bak flere anlegg i Norden. Bl.a. Sashimi Royal, som Gråkjær Aqua bygger akkurat nå i Hanstholm.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk