4.10.2017

Gråkjær har hentet forsterkninger til Gråkjær Aqua

​Atskillig mer knowhow og kunnskap til Aqua-avdelingen

Gråkjær har hentet forsterkninger i fiskeoppdrettsbransjen og har kastet seg ut i et nytt eventyr innenfor fiskeoppdretten. Gråkjær er verdens første totalentreprenør innenfor landbasert fiskeoppdrettsanlegg og kan nå både prosjektere (og oppføre) bygning og rense- og prosessanlegg til landbasert fiskeoppdrett.

Vi sier velkommen til Jens Jensen og Ronni Borre Larsen. Les om dem her.

 

Jens Jensen, Business Developer

Jens Jensen er opprinnelig utdannet elektriker. Han startet i fiskebransjen ved å kjøpe en andel i et oppdrettsanlegg like etter avslutning av utdanningen. Siden har Jens utviklet og bygget egne resirkuleringsanlegg. Han har drevet egen bedrift, og de siste årene har han være seniorkonsulent hos AKVA Group Denmark A/S, der han hadde mesteparten av verden som marked. Jobben var å veilede investorene gjennom prosjektene deres fra idé til levering av fisk.

Jens Jensens bakgrunn som praktiker, selvstendig næringsdrivende, selger og leder har gitt ham en ballast, slik at han som Business Developer kan utvikle og føre Gråkjær Aqua inn i fremtiden, som totalentreprenør innenfor landbasert fiskeoppdrettsanlegg.

 

Ronni Borre Larsen, Mechanical Design Manager

Ronni Borre Larsen er utdannet VVS- og energimontør og har siden utdannet seg til bygningskonstruktør og arbeidet som byggeleder. De 8 siste årene har Ronni Larsen vært ansatt hos AKVA Group Danmark A/S i en stilling som Design Engineer.

Med seg i bagasjen har han en god praktisk erfaring med rørarbeid, en teoretisk byggeteknisk kunnskap fra Byggeteknisk Højskole, erfaring med byggeledelse fra jobben som byggeleder og sist men ikke minst en solid erfaring med prosjektering og dimensjonering av landbaserte RAS-anlegg, både nasjonalt og internasjonalt. Sistnevnte både i form av beregninger, 3D-modellering og utarbeidelse av 2D-tegningsmateriale.

Ronni Borre Larsens primære fremtidige fokus er å bidra til utformingen av verdens beste landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. Ronni har godt innblikk i hva som virker på en fiskefarm, og like så viktig, hva som ikke virker. I stillingen som Mechanical Design Manager i Gråkjær får han mulighet til å få disse erfaringene ned på papiret og ut på byggeplassen.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk