5.10.2017

«Gråkjær står ved sin entreprise – man kan regne med dem!»

Gråkjær er ferdige med å bygge Danmarks største landbaserte slaktefiskanlegg hos Sashimi Royal A/S. En glad byggherre fortsetter med å fylle anlegget med små kongemakreller.

Dette forteller administrerende direktør Claus Rom. «Har byggeprosjektet vært rammet av utfordringer, så har man løst det på best mulig måte – også selv om man ikke har vært helt enige om hva som har vært riktig og galt».

Sashimi Royal-prosjektet er en prototype og har vært preget av å være et helt nytt slaktefiskkonsept, hvor ingeniørvitenskap skulle kombineres med kunnskap om prosessutstyr og fiskevelferd.

«Vi har gjennom hele byggeprosjektet hatt svært god dialog og samarbeid med byggherren og underleverandører», uttaler Gråkjærs prosjektleder, Jacob Leergaard. Men dette har også vært nødvendig for å komme helt i mål med prosjektet. Dette prosessanlegget har vært et prosjekt av høy kompleksitet, som blant annet bestod av å sikre nøyaktig vannflyt rundt i konstruksjonene. Vannet ledes rundt i anlegget ved hjelp av tyngdekraften og løftes kun med pumpe ett enkelt sted.

«For å sikre at alle fikk de rette forholdene til innbygging av komponentene deres, har det vært tett dialog mellom de forskjellige leverandørene, og prosjektet ble tilpasset fortløpende gjennom hele byggeperioden.  De involverte partene har gjennom hele forløpet vært svært løsningsorienterte. Byggherren har selv stått for utførelsen av delentrepriser og har deltatt svært positivt i forløpet med byggeprosjektet. Jeg er veldig stolt av alles prestasjoner i byggeprosjektet, og er svært glad for å komme så godt i mål», forsetter Jacob Leergaard.

 

Flere kongemakreller kommer fortløpende i anlegget

Anlegget som Gråkjær har bygget for Sashimi Royal, er Danmarks største fiskeoppdrett med plass til omkring 400 000 fisk i bassenget. Fisken, som nå svømmer i bassenget, er av typen kongemakrell, og vil henvende seg til sushi-markedet. Fisken skal eksporteres til det meste av verden.

I juli flyttet de første 1000 stk. kongemakrellene inn. Nå har anlegget kjørt i noen måneder, og der er ca. 20 000–30 000 kongemakreller i bassenget nå. Fiskene er i forskjellige størrelser fra 100 gram og opptil 4 kg. Når anlegget når full produksjonskapasitet, vil det være opptil omkring 400 000 kongemakreller i anlegget. Claus Rom regner med å være oppe på full produksjonskapasitet til juni 2018. «Anlegget er dimensjonert til å kjøre med 450 tonn biomasse, og vi kjører på 7 tonn for øyeblikket. Grunnen til at vi ikke har flere fisk, er ikke fordi vi ikke er klar for det, men fordi Maximus ikke kan levere flere settefisk til oss. Vi kunne ha fylt hele anlegget nå hvis vi gikk ut og kjøpte 400 000 fisk i forskjellige størrelser, men det har ingen hensikt. Ideen er at vi fyller anlegget med våre egne fisker. Og så lærer vi anlegget å kjenne fortløpende», forteller Claus Rom.

Bygget ble bygget i standardmoduler, er på i alt ca. 3200 m2 og omfatter ca. 2650 m2 produksjonsfasiliteter, godt 430 m2 vannbehandlingsbygning samt personalfasiliteter. Bygget setter nye standarder for resirkulerte akvakulturanlegg i Danmark, og gir nye muligheter for produksjon av slaktefisk.

Fakta om landbasert slaktefiskanlegg

Slaktefiskanlegget i Hanstholm er et fleksibelt, modulbasert resirkulert akvakultursystem som har lave driftskostnader og redusert miljøpåvirkning. Designet er kompakt med kun én stor tankstruktur som kan deles inn i mindre rom. Teknologien i anlegget sørger for at inntil 99 prosent av vannet renses og resirkuleres i et landbasert system. Supplerende rensning gir minimal utledning til det lokale vannmiljøet. Designet gjør det mulig å oppdrette for eksempel laks til full størrelse. 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk