30.10.2017

Ny Finance Manager til Gråkjær Aqua

​Med en bakgrunn innenfor både bygg og akvakultur medbringer Gråkjærs nye Finance Manager, Anette Arnvig, viktige kompetanser til Aqua-avdelingen.

Anette Arnvig er opprinnelig utdannet regnskapsassistent, og tok senere høyere utdannelse innen ledelse. De siste årene har hun arbeidet som controller og teamleder innen økonomi. Hun har blant annet hatt ledelsesansvar i arbeid hos AKVA-Group og Promecon, som er datterselskapet til MT Højgård. Anette har arbeidet med store prosjekter og har lang erfaring med å optimere prosesser og utarbeide retningslinjer og diverse regneark til styring og controlling av byggeprosjekter. Anette Arnvigs erfaring dekker også prosjektgjennomgang med prosjektledere og økonomisjefer.

Arnvigs primære interesse er å sikre at kommunikasjon, data mv. deles så enkelt og optimalt som mulig avdelingene imellom. Derigjennom sikres samtidig at tallene som innberettes og opplysningene som videregis er korrekte og til enhver tid avspeiler prosjektenes status og eventuelle risikoer. I samarbeid med prosjektkonsulenter og kunder har Anette Arnvig dessuten opparbeidet kompetanse innen utarbeidelse av forundersøkelser til bruk av investorer og banker.

Hos Gråkjær Aqua blir Anette Arnvigs kommende fokus blant annet utarbeidelse av forretningsplaner i samarbeid med kundene og optimering av arbeidsprosessene fra første møte med kunden til ferdige fiskeoppdrettsanlegg, slik at kunden får en god opplevelse i samarbeidet med Gråkjær.

«Det er superviktig for meg at prosessene flyter så smertefritt som mulig gjennom hele prosjektet, både for kunden og for oss, slik at vi lærer av eventuelle feil. Min tilnærming til arbeidet er at kundene både skal se og bruke oss som sparringspartner under hele prosjektforløpet.»

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk