27.11.2017

Ny Teknisk direktør i Gråkjær Aqua skal optimere interne processer

1. december starter Kim Mosgaard i en nyoprettet stilling som teknisk direktør.

Kim Mosgaard er uddannet bygningsingeniør og har en solid baggrund indenfor totalentrepriser. De sidste 7 år som produktionschef i Kingo Karlsen A/S, hvor han har haft det overordnede ansvar for udførelsen af nedbrydning og miljøsanering i Danmark og på Grønland. Herudover er han fungerende Syn & skønsmand samt faglig dommer for voldgiften. Et hverv som han forsætter med i sin nye stilling hos Gråkjær.

Ved ansættelsen forventer Gråkjær yderligere at optimere processerne i fiskeopdrætsprojekterne til fordel for kunderne i Nordeuropa.

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk