27.3.2017

Nytt hjem til 1,9 mill. laksesmolt

Sævareid Fiskeanlegg har innviet 4 av 10 ferdigbygde kar med laksesmolt på det snart ferdigbygde fiskeoppdrettsanlegget.

Selv om utvidelsen av smoltproduksjonen på Sævareids Fiskeanlegg først står helt ferdig til midten av mai, er det allerede fordelt ca. 1,9 mill. laksesmolt i de 3 klargjorte fiskekarene. Det lar seg gjøre nettopp fordi det første RAS-systemet, som sikrer en naturlig balanse ved å rense vannet, er oppe i full drift. Fiskene veier nå ca. 10 gram.

Planen er at smolten er i karene til mai, hvor hver enkelt fisk blir vaksinert, målt og veid. Når kunder bestiller f.eks. 250 000 smolt, blir de flyttet over til et eget kar hvor de blir til de oppnår en vekt på ca. 150 g. Deretter blir de flyttet ut i nettene i de norske fjordene, og blir der til de oppnår slaktevekt.

Jørn Kjølhede, som er Gråkjærs prosjektleder for prosjektet, forteller at byggingen går som planlagt, og at fokuset akkurat nå ligger på å ferdigstille de resterende 6 karene inkl. modningsprosessen i det andre RAS-systemet. Gråkjær regner med å være ferdige med den kraftige utvidelsen av Sævareid Fiskeanlegg i midten av mai. 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk