20.9.2017

Verdens første totalentreprenør innenfor landbaserte fiskeoppdrettsanlegg er nå en realitet i Danmark

Pressemelding: Den økende etterspørselen etter fisk til næringsmiddelindustrien gir anledning til å etablere et totalentreprisekonsept for oppføring av fiskeoppdrettsanlegg på land.

Gråkjær A/S har erfaring fra landbrukssektoren og har nå samlet den kompetansen som skal til for å dekke akvakulturbransjens behov for nøkkelferdige byggeprosjekter.

Gjennom de to siste årene har Gråkjær oppført 7 anlegg til så vel slaktefisk som smolt i henholdsvis Norge, Sveits og Danmark. – Den erfaring vi har gjennom oppføring av mer enn 4000 byggeprosjekter til næringslivet og landbruksnæringen, har gitt oss den optimale bakgrunn for nå å samle det teamet som skal til for at vi kan utgjøre en forskjell på akvakulturområdet, sier administrerende direktør i Gråkjær A/S Jan Larsen. – Nå har vi intern kunnskap, erfaring og kompetanse til å tilby fiskeoppdrettsbransjen å oppføre produksjonsanlegg i totalentreprise – helt nøkkelferdig. Vi opplever at nye aktører på området, investorer som tidligere ikke har investert i fiskeproduksjon, nå ser mulighetene for god avkastning her, og derfor henvender vi oss også til denne typen byggherre.

Fra første tanke til første plask

Byggefirmaet er med fra starten, så Gråkjær A/S fungerer som sparringspartner for å oppnå stor trygghet i prosessen for byggherren. En del av de kommende byggherrene har allerede stor fagkunnskap innen fiskeoppdrett, mens en del av de investorene som ønsker å sette kapital i fiskeproduksjon, på forhånd har svært liten kjennskap til bransjen. Derfor er det bruk for en totalentreprenør på området. – Vi møter stor tilfredshet med at det kun er én partner å snakke med om prosjektet, sier Jens Jensen, som er forretningsutvikler i akvaavdelingen. – Det betyr at alle leverandører til prosjektet er samlet under én totalentreprenør, som gir god mening for byggherren, som da kan fortsette med å drive sin egen virksomhet mens vi prosjekterer og oppfører anlegget. Hele planleggingen er et samarbeid mellom byggherre og oss, så det er stor gjennomsiktighet i de beslutninger som skal tas, og dermed forpliktelse fra alle parter, og således et optimalt gjennomført prosjekt. Den tryggheten har man nå nytt godt av fra Nord-Norge til Alpene i Sveits, der Gråkjær A/S har oppført store landbaserte fiskeanlegg til laks, ørret og laksestørje.

Kunnskap som lønner seg

Flere av medarbeiderne i akvaavdelingen har selv arbeidet på oppdrettsanlegg og har derfor konkret mangeårig erfaring med hvordan et komplett anlegg settes sammen. Det er mange fasetter før, under og etter selve byggeprosessen. – Sammen med kunden utvikler vi den forretningsplanen som skal ligge til grunn for prosjektet, utfører likviditetsberegninger og har dialogen omkring miljøgodkjenning og plassering i landskapet med myndighetene. Våre konstruktører har tegnet og prosjektert en lang rekke anlegg og vet derfor hvor det skal være særlig fokus før byggingen startes opp, sier Morten Malle, direktør for akvaområdet. – Det er mange komplekse komponenter som skal spille sammen når det skal etableres produksjonsfasiliteter til levende dyr. Den erfaring har vi med fra landbruksnæringen. Så vel fôr, ventilasjon, sirkulasjon og vannkvalitet skal være optimalt for at fiskene har det godt og vokser i forventet tempo. Fisk er dyr som alltid står i stimer, så riktig gjennomstrømning av vannet gir dem perfekte vilkår i forhold til dyrevelferden. Derfor er kvalitetssikring av byggeprosessen en vesentlig del av vår oppgave. Firmaet står likeledes ansvarlig for å oppføre kontorer, uteplass, slakteanlegg og selve vannrensesystemet.

RAS – resirkulerende akvasystem

Gråkjær A/S har i samarbeid med byggherre og leverandører utviklet selve resirkulasjonsanlegget. Det betyr at det benyttes et minimum av vann utenfra, fordi vannet renses både mekanisk og biologisk med UV-lys og biologiske filtre og gjenbrukes i bassengene. Det betyr igjen at et fiskeoppdrettsanlegg kan plasseres der kundene er. Det er ikke behov for at det alltid ligger ved havet. – Vi vil helt sikkert i fremtiden komme til å se fiskeproduksjon i nærheten av byene. Da trenger ikke fisken å transporteres på lastebiler før slakting og ferdigproduksjon og salg i butikkene», mener Jan Larsen. «Det betyr også at produksjonen er bærekraftig på flere måter. Det er kontroll på helsen i bestanden, det er kontroll over miljødelen, det er gode arbeidsforhold for medarbeiderne, og kundene får et anlegg som er klart til bruk når de får utlevert nøkkelen. Vi er med på å kjøre anlegget inn og teste alle komponentene og foretar service og vedlikehold på systemet. Vi tilbyr også administrasjonsstøtte på stedet til den ansvarlige som skal drive anlegget fremover. Så når vi sier totalentreprise, så mener vi det alvorlig, sier administrerende direktør, Jan Larsen.

Fakta:

Gråkjær har i mer enn 40 år arbeidet med totalentrepriser innen bygging til landbruk, næring og bolig – og nå også innen landbasert akvakulturanlegg.

Det er i alt blitt til nesten 4000 byggeprosjekter.

Gråkjær Aqua oppfører landbaserte resirkulerende anlegg til produksjon av både smolt (små fisk) og slaktefisk.

Virksomheten har 125 medarbeidere som ivaretar alt fra sparring og rådgivning med byggherre, miljø- og myndighetskontakt, design- og tegneprosess, prosjektering og oppføring av store byggeprosjekter.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk