5.12.2016

Visjonen om å være verdens største smoltprodusent

​Gråkjær Aqua hjelper til med å øke smoltproduksjonen på Sævareid Fiskeanlegg.

Sævareid Fiskeanlegg har en visjon om at de innen år 2020 skal være verdens største smoltprodusent. Det betyr at produksjonen skal fordobles fra 10 millioner til 20 millioner smolt pr. år. Og dette er Gråkjær Aqua nå godt i gang med å hjelpe dem med.

Gråkjær er nemlig i gang med å bygge en kraftig utvidelse i totalentreprise på Sævareid Fiskeanlegg. Når byggearbeidet står ferdig i starten av 2017, vil det romme to RAS-anlegg og 10 fiskekar i et nytt settefiskanlegg på 5 082 m2. I tillegg bygges en 4 etasjer høy administrasjonsbygning på i alt 1 056 m2 og service-/teknisk avdeling, samt en sorterings/vaksinasjonsplattform på totalt 577 m2.

Hittil har 4 av de 10 første fisketankene allerede blitt satt opp med rørsystemer under gulvet. Dette gjør det mulig å begynne å støpe bunnen av karhallen, som nå allerede er halvveis i mål. De to store RAS-anleggene begynner å nærme seg slutten av monteringen. Fiskekarene vil i fremtiden huse laksesmolt på 5–500 gram.

Både gulvet i kjelleren og de 3 resterende etasjene i administrasjonsbygningen har nettopp blitt ferdigstøpt, slik at fokuset nå vil rettes mot det innvendige arbeidet.

Les referansen her og se flere bilder av byggeprosjektet.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk