31.5.2018

Gråkjær og Salmo Terra inngår partneringavtale

Gråkjær inngikk i 2017 en prosjekteringsavtale med Salmo Terra om prosjektering av et stort landbasert slaktefiskanlegg i nærheten av Bergen. Nå har de to partene tatt neste skritt og underskrevet en partneringavtale med henblikk på å igangsette selve byggingen av bygget.

Partneringavtale som samarbeidsform

Det mer enn 6000 m2 store slaktefiskanlegget skal bygges i Øygarden ved Bergen i Norge med Gråkjær som totalentreprenør. Entrepriseavtalen som er inngått mellom Salmo Terra og Gråkjær, er basert på en såkalt partneringavtale, som innebærer at partene optimerer på økonomi, kvalitet, tidsplaner og byggeprosess i fellesskap. 

«Ved å inngå en partneringavtale på et prosjekt av denne størrelsen, har både Salmo Terra og Gråkjær sikret en felles interesse for at byggingen holdes innenfor budsjettrammen, og er sammen om å ta riktige valg til gavn for prosjektet med tanke på både funksjon og økonomi. Gjennomsiktighet i både prosjekteringsfasen og innkjøpsfasen er en av grunnsteinene i denne modellen», poengterer Morten Malle, divisjonsdirektør i Gråkjær A/S. «Ved å involvere Salmo Terra i prosessen på et svært tidlig tidspunkt oppnår vi den optimale synergieffekten av alle beslutningene som tas underveis i prosjektet», fortsetter han.

Partneringavtalen optimerer samarbeidet vårt

De to partene har hatt et åpent og tillitsfullt samarbeid gjennom hele det innledende forløpet. Slik har de funnet frem til et design og et budsjett som passer ønskene og kravene fra både byggherren og totalentreprenøren. 

«Salmo Terra har gjennom hele forløpet vært involvert i alle vesentlige beslutninger i prosjektet. Det betyr at byggherren i høy grad har vært med på å forme prosjektet og har fått inngående kjennskap til de valgte løsningene», forteller Gråkjærs prosjektleder Jakob Kjøgx. 

«Nå kan vi sammen fokusere på å få på plass det endelige detaljdesignet frem mot selve byggingen. Vi har fått det optimale ut av denne samarbeidsformen, og har dermed de beste forutsetningene for å kunne levere et godt resultat i siste ende», fortsetter Jakob Kjøgx.

Gråkjær håndterer både bygget og RAS

Gråkjær bygger allerede i dag landbaserte fiskeoppdrettsanlegg i totalentreprise flere steder i Europa. I dette prosjektet skal Gråkjær foruten bygningsdelen også levere RAS-teknologien (Recikulerende Aquaculture System). Prosjektet er på cirka 6200 m2 med to like grow-out-moduler, som hver kan produsere opptil 1200 tonn laks pr. år. Hver grow-out-modul består av et WTS (Water Treatment System) med 12 fisketanker på 625 m3 hver. 

Byggestarten er planlagt

Byggherren er for øyeblikket i gang med å undersøke jordforholdene på grunnen hvor fiskeoppdrettsanlegget skal plasseres. Deretter kan Gråkjær Aqua starte byggingen. Den første grow-out-modulen forventes å være klar for fisk i siste halvår av 2019, og det samlede prosjektet forventes å stå ferdig i slutten av 2020.


Faktaboks:

Salmo Terra

Salmo Terra er et norsk selskap hvis målsetting er å bygge og drifte lakseoppdrettsanlegg med fokus på bærekraft, fiskehelse og høy kvalitet på sluttproduktet, som man sikrer i landbaserte fiskeoppdrettsanlegg.

 

Gråkjær AS

Gråkjær har arbeidet med totalentrepriser innenfor bygg til landbruk og forretningsvirksomheter i mer enn 45 år – og nå også innenfor landbaserte akvakulturanlegg til produksjon av både smolt og slaktefisk. Virksomheten har 125 medarbeidere som ivaretar alt fra rådgivning, miljø- og myndighetskontakt til design, prosjektering og bygging av store byggeprosjekter. Firmaet har erfaringer fra mer enn 4000 byggeprosjekter.

Se også

Nær det endelige målet

Les mer

Gråkjær inngår avtale med Cape Nordic Corporation

Les mer

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk