9.4.2018

Nær det endelige målet

Byggingen av Salangfisk har nådd enda en milepæl, med en ferdig yngleavdeling som nå er tatt i bruk.

Salangfisks moderselskap, Salaks, er et fullintegrert selskap som både produserer smolt, matfisk og har eget slakteri. Nå utvider Salaks smoltproduksjonen med et teknologisk avansert RAS-anlegg for å sikre smolt til egen produksjon i sjø. Dette nye anlegget vil kunne produsere en laksesmolt opp til 250 gram samt redusere produksjonstiden i fjorden med 6–8 måneder.

Anlegget, som Gråkjær bygger i totalentreprise, er ca. 9700 m2 stort, og rommer klekkeri, startforing, vaksinasjonsplattform, yngelavdeling samt påvekstavdeling og herunder også en 850 m2 administrasjonsbygning. Smoltanlegget har en høy grad av kompleksitet som i de andre anleggene Gråkjær bygger.

Klekkeriet og startforingen ble avlevert i sommeren 2017, og Salangfisk startet allerede opp fiskeproduksjonen sin der mens byggeprosjektet fortsatte. Det første innsett på ca 1,6 millioner inntok de 8 første ferdigbygde stålkar av i alt 20 i yngelavdelingen omkring nyttår.  Siden er de blitt fordelt over i de 12 resterende runde stålkar etter hvert som de er blitt ferdigbygde.

I yngelavdelingen blir fiskene vaksinert og sortert, og inndelt i fire forskjellige størrelser, hvoretter de føres ut til karene via løyperør. Prosessen blir utført med en vaksinasjons- og sorteringsmaskin samt transport gjennom lange løyperør. For å unngå å stresse fiskene når de skal vaksineres og transporteres ned i karene, blir fiskene bedøvet. Se denne spesielle delen av prosessen i videoen nedenfor.

I nærmeste fremtid vil fokuset være på de to påvekstavdelingene. Fiskene kommer over i påveksten i siste fase av produksjonsprosessen før de blir satt ut i fjorden. Kim Mosgaard, Gråkjærs tekniske direktør, forteller at «den ene påvekstavdelingen med 3 store kar nesten er ferdigstilt, og i avdelingen med de 6 store karene er vi godt i gang med gangbaner og linearbeid, og monteringsarbeidet i selve karene er smått påbegynt».

Salangfisks nye anlegg får en produksjonskapasitet på 6 millioner laksesmolt, som er 10 ganger større enn den tidligere produksjon på omkring 600.000 storsmolt. 

Anlegget forventes å stå helt ferdig til sommeren 2018.

Denne funksjonen krever at cookies er slått på. For å se innholdet må du slå på cookies i din browser og/eller akseptere cookies på denne websiden. OK Les mer

Se også

Ny divisjonsdirektør til norsk Aqua-avdeling har startet

Les mer

Opplev Sævareid Fiskeanlegg på nært hold

Les mer

​Erfaren finansdirektør til Gråkjær Aqua

Les mer

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk