14.3.2018

Ny divisjonsdirektør til norsk Aqua-avdeling har startet

Gråkjær merker økt etterspørsel etter landbasert fiskeoppdrett i Norge, og etablerer nå en norsk avdeling innen akvakultur med Frode Mathisen i spissen.

Frode Mathisen har tiltrådt som divisjonsdirektør i Gråkjær Aqua. Oppgaven hans er å skape større tilknytning til det norske akvakulturmarkedet samt å utvide nettverket vårt. «Å skape tilknytning til et marked og dyrke et nettverk blir simpelthen mye enklere hvis man er tett på og har samme kulturforståelse», uttaler direktør for Aqua, Morten Malle. Samme modell brukes med suksess i Gråkjær Landbruk i Norge.

Frode Mathisen er utdannet bygningsingeniør med en påbygging som cand.mag. innen produktutvikling og prosjektøkonomi. De siste 21 årene har han arbeidet for Skanska i Norge – først som kontraktsingeniør og senest som prosjektleder på store komplekse og offentlige byggeprosjekter innen infrastruktur i bynære områder. Her har Frode hatt det overordnede ansvaret for prosjektgjennomføring og samtidig fungert som bindeledd mellom byggherrer og prosjektene.

Han bringer med seg mye erfaring innen prosjektstyring og kontrakthåndtering, og er dessuten vant til å lede komplekse prosjekter i mål, og å lede i større prosjektorganisasjoner.

Frode Mathisen bor kun få kilometer fra Gråkjærs byggeplass i Fredrikstad, hvor vi for øyeblikket holder på å bygge Nordens største landbaserte slaktefiskanlegg til laks. Når anlegget står ferdig, vil det kunne produsere omkring 2400 tonn slakteferdige laks i året.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk