6.7.2018

Partnering blir veien frem i Dubai

Gråkjærs partneringavtale åpner opp for et samarbeid som er basert på dialog, tillit, gjennomsiktighet og tidlig involvering av både byggherre og totalentreprenøren. Partnering er den valgte samarbeidsformen når Gråkjær nå påbegynner designet av et stort landbasert fiskeoppdrettsanlegg for Vikings Label i Dubai.

Når Vikings Label velger å bygge et landbasert fiskeoppdrettsanlegg til laks i Dubai, skal det ses i lyset av at akvakultur i Midtøsten er en voksende industri. Regionen har en ambisiøs plan om å være selvforsynt med fisk innen 10–15 år. I disse årene opplever de en stigende etterspørsel etter fisk og skalldyr som ikke kan dekkes av regionens egenproduksjon. I dag blir etterspørselen dermed dekket gjennom import fra land som f.eks. Norge.

Vikings Label lever i dag av å importere laks til Dubai, men ønsker nå å entre akvakulturmarkedet med byggingen av et landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Dubai. Vikings Label er eid av Tore Havn, og Terje Lukas Havn, som har årelang erfaring med fiskeoppdrett, produksjon, trading og eksport innen akvakultur. «Vi ser et stort vekstpotensial for laks i Dubai, og at veksten skal komme i en kombinasjon av havoppdrett i Norge og landbasert fiskeoppdrett nær markedet i Dubai», uttaler Tore Havn, CEO i Vikings Label. Terje Lukas Havn, COO, supplerer med; «Regionen har en innovativ tankegang og søker i høyere grad bærekraftige og miljøvennlige produksjonsmetoder. Å bygge et landbasert fiskeoppdrettsanlegg midt i den tørre og varme ørkenen er på mange måter utradisjonelt og spennende. Vi ønsker her å utnytte solens ressurser ved bruk av solenergi, og dermed få inn miljøvennlige løsninger i oppdrettsanlegget vårt. Sammen med Gråkjær kan alt la seg gjøre, og vi har stor tiltro til dem og det nye fiskeoppdrettsprosjektet vårt».

 

Partneringavtale som samarbeidsform

Viking Labels nølte ikke med å gå inn i fiskeoppdrettsprosjektet som en partneringavtale. De ser store fordeler med samarbeidsformen. «Vi får mulighet for å få full innsikt i prosjektet helt fra begynnelsen, og dermed også for å prege det endelige resultatet, både i forhold til økonomi, kvalitet, tidsplaner og byggeprosessen, uttaler Tore Havn.

Ved å inngå en partneringavtale på et prosjekt av denne størrelsen har både byggherren og Gråkjær en felles interesse i at byggeprosjektet holdes innenfor budsjettrammen og er sammen om å ta de riktige beslutningene til gavn for prosjektet.

 «Vår erfaring fra andre store partneringprosjekter i Gråkjær forteller oss at det gir en positiv effekt over hele linjen helt fra planlegging og prosjekterings- og innkjøpsfasen til prosjektutførelsen og særlig på samarbeidsdelen opplever vi at byggherren er tilfredse med samarbeidsmodellen», uttaler Bjarte Landro, Gråkjærs salgs- og utviklingssjef.

 

Solid tillitsbånd skapt

Gråkjær har på kort tid lyktes med å skape et solid tillitsbånd til kunden og å få avtalen i land. Gråkjær Aquas direktør, Morten Malle, forteller: «Gråkjær er en interessant partner som har oppnådd en viss størrelse og økonomi (AAA-rating). Dette gjør det lettere for kunden å få finansiering fra banker og investorer, ettersom de har sikkerhet for å kunne innfri garantikrav. Det har også betydning for kunden at Gråkjær har 45 års erfaring med prosjektstyring og kan trekke på erfaring fra byggingen av flere fiskeoppdrettsanlegg. Gråkjær bygger allerede i dag landbaserte fiskeoppdrettsanlegg i totalentreprise flere steder i Europa, og snart også i Sør-Afrika. Og med dette prosjektet nå også i Dubai. I tillegg har det stor betydning at flere av Gråkjærs medarbeidere har erfaring med å bygge fiskeoppdrettsanlegg i Dubai og dermed kjenner forholdene i landet».

Gråkjær skal levere design, prosjektere samt stå for byggingen av Vikings Labels fremtidige landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. Anlegget kommer til å inneholde klekkeri, startforing, yngel, pre-smolt, smolt, påvekst og leveringstanker, og vil kunne produsere 2500 tonn laks i året.

Etableringen av landbasert fiskeoppdrett i Midtøsten er kun begynnelsen for Vikings Label. På sikt har selskapet planer om å fordoble produksjonen.

På grunnen, som ligger i North Ras Al Khaimah, gjennomføres det i disse dager undersøkelser av grunnforholdene. Oppstart av prosjekteringsfasen er allerede igangsatt. Prosjektet forventes å stå ferdig i 2020.

 

Fordeler med partneringavtaler

En partneringavtale betyr at byggherren og totalentreprenøren i fellesskap optimerer på økonomi, kvalitet, tidsplaner og byggeprosesser i byggeprosjektet.

  • Partnerne yter i fellesskap sitt bidrag til at prosjektet gjennomføres profesjonelt og økonomisk optimalt.
  • Åpent samarbeid basert på dialog, tillit og åpenhet
  • Felles interesse for at byggeprosjektet holdes innenfor budsjettrammen
  • Gjennomsiktighet i både prosjekteringsfasen og i innkjøpsfasen
  • Gjensidig respekt
  • Arbeidet skjer i en positiv, konstruktiv og løsningsorientert tone
  • Tidlig involvering gir optimal synergieffekt av alle beslutninger

 

 

Fakta:

Gråkjær har i mer enn 40 år arbeidet med totalentrepriser innenfor bygging til landbruk og forretningsvirksomheter – og nå også innenfor landbasert fiskeoppdrettsanlegg. Det har i alt blitt nærmere 4000 byggeprosjekter. Gråkjær Aqua bygger landbaserte resirkulerende anlegg til produksjon av både smolt og slaktefisk. Virksomheten har 125 medarbeidere som ivaretar alt fra sparring og rådgivning med byggherrer, miljø- og myndighetskontakten, design- og tegneprosessen, prosjektering og bygging av store byggeprosjekter.

Les mer på www.graakjaer.no/aqua

 

 

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk